Aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz żeby hajs się zgadzał używamy ciasteczek.
Szczegółowe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

FAQ

FAQ to skrót od angielskich słów Frequently Asked Questions, czyli Często Zadawane Pytania. Nasze FAQ to zbiór najczęściej zadawanych nam przez Was pytań.

Pytania staraliśmy się pogrupować w działy. Będziemy się starali tutaj umieszczać odpowiedzi na pytania, abyśmy nie musieli powtarzać ich miliony razy. Po kliknięciu na pytanie uzyskasz odpowiedź.

Jeżeli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje pytanie to wyślij je nam pocztą.

Regulamin przyznawania patronatów nad imprezami oraz pakiety promocyjne

 

§1 Postanowienia ogólne i definicje:


 1. Definicje ważniejszych pojęć:

  • Redakcja Hip-Hop.pl - zespół osób wybranych przez właściciela portalu zarządzających serwisem społecznościowym Hip-Hop.pl, którego właścicielem jest firma Hip-Hop.pl spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8.

  • Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto na Portalu Hip-Hop.pl

  • Organizator potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

  • Regulamin musi być akceptowany w całości, w przeciwnym razie Organizatorowi nie wolno tytułować Hip-Hop.pl mianem patrona medialnego imprezy.

§2 Regulamin przyznawania patronatów nad imprezami:

 1. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia planu promocji imprezy, a w szczególności ilości wydrukowanych plakatów, ulotek, biletów i innych form reklamy oraz pozostałych patronów medialnych.

 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania patronatu jest umieszczenia aktualnego logotypu Hip-Hop.pl na wszystkich materiałach promocyjnych, w tym szczególnie na plakatach i ulotkach. Logotyp jest do pobrania na stronie www.hip-hop.pl/extras. Można też zgłosić się z prośbą o logotyp na mail redakcja@hip-hop.pl

 3. Wielkość logotypu na plakatach określona jest w zależności od wielkości plakatu. Wzór Logotypu, który należy umieścić na plakacie znajduje się w dziale extras.

 4. Logotyp Hip-Hop.pl musi znajdować w odpowiedniej odległości od górnej lub dolnej krawędzi plakatu. Jeżeli logo Hip-Hop.pl ma znajdować się na dole plakatu, to spód logotypu powinien zostać umieszczony 5 centymetrów powyżej dolnej krawędzi plakatu. Jeżeli logo Hip-Hop.pl ma znajdować się na górze plakatu, to góra logotypu powinna zostać umieszczona 5 centymetrów poniżej górnej krawędzi plakatu. Te odległości dotyczą wszystkich wymiarów plakatu.

 5. Organizator zobowiązany jest przedstawić projekt plakatu przed jego drukowaniem do akceptacji najpóźniej 5 dni roboczych przed imprezą. Nie można użyć na plakacie loga Hip-Hop.pl bez akceptacji jego położenia i wyglądu.

 6. Na życzenie Hip-Hop.pl organizator zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie rzeczywistego plakatu promującego imprezę rozwieszonego na afiszach, w klubie itp., celem potwierdzenia prowadzenia kampanii promocyjnej z wykorzystaniem loga Hip-Hop.pl.

 7. Na życzenie Hip-Hop.pl organizator ma przedstawić media plan promocji wydarzenia w mediach przed imprezą oraz rozliczyć się z jego wykonania po zakończeniu promocji. W media planie powinny być dokładnie wypisane, opisane i wycenione świadczenia każdego z patronów medialnych imprezy.

 8. Hip-Hop.pl może odmówić objęcia patronatu medialnego nad imprezą bez podania przyczyny.

 9. Logo Hip-Hop.pl jest prawnie zastrzeżonym międzynarodowym znakiem graficznym, zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP. Używanie w materiałach promocyjnych tylko za zgodą firmy Hip-Hop.pl

 10. Licencja jednorazowa, nieprzechodnia i niezbywalna na użycie loga Hip-Hop.pl w ramach promocji imprezy udzielana jest organizatorowi w ramach patronatu. Koszt takiej licencji to 1000 złotych (netto) i rozliczany jest barterowo w ramach świadczeń promocyjnych pomiędzy Hip-Hop.pl i Organizatorem. W ramach tej licencji organizator może używać loga Hip-Hop.pl tylko i wyłącznie w materiałach promujących imprezę.

 11. Niedotrzymanie warunków regulaminu, będzie skutkowało zaprzestaniem działań promocyjnych imprezy na Hip-Hop.pl, mimo zamieszczenie logotypu Portalu na plakatach.

 12. W wyniku naruszenia któregoś z punktu niniejszego regulaminu przez Organizatora, Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do wycofania się z promocji imprezy i dochodzenia roszczeń w ramach pokrycia kosztów, wynikających z przeprowadzonej promocji imprezy Portalu Hip-Hop.pl.

§3 Przewidujemy trzy formy patronatu medialnego:

3.1. Patronat Standardowy


 1. Przyznawany jest bez względu na rangę imprezy.

 2. Informacja o imprezie znajdzie się na specjalnej podstronie wraz z plakatem.

 3. Strona opisująca imprezę wyróżniona zostanie najwyższą wiarygodnością i statusem patronatu.

 4. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w dziale 'Kalendarium imprez' w formie wyboldowanego linku.

 5. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w formie graficznej (miniaturka plakatu) w rotatorze znajdującym się w menu po lewej, dział "Balangi".

 6. Organizator ma możliwość założenia sprzedaży/ rezerwacji biletów na imprezę przez stronę Hip-Hop.pl (promowane dodatkowym newsem w dziale 'najważniejsze wydarzenia' wyświetlanym regionalnie wg województwa).

 7. Organizator ma możliwość przeprowadzenia konkurs biletowego, z dodatkowym, wyróżnionym newsem w dziale donosy.

 8. Logotyp Hip-Hop.pl musi znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych. Na plakatach logotyp musi być w wielkości odpowiedniej do rozmiaru plakatu (szczegółowy opis rozmiarów w pkt. 5 §2).

 9. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie.

 10. Organizator zobowiązany jest do akredytacji dwóch osób w celu przeprowadzenia fotorelacji z imprezy, czy też wywiadów z artystami.

 11. Pozostałe opcje reklamy są płatne.

 12. Wartość świadczeń Hip-Hop.pl w ramach patronatu standardowego wynosi 1800 zł (netto) i rozliczana jest barterowo w ramach wymiany świadczeń reklamowych.


3.2. Patronat Główny

 1. Przyznawany jest gdy impreza ma charakter co najmniej ogólnopolski i jest więcej niż jeden patron medialny.

 2. Informacja o imprezie znajdzie się na specjalnej podstronie wraz z plakatem.

 3. Strona opisująca imprezę wyróżniona zostanie najwyższą wiarygodnością i statusem patronatu.

 4. Banner promujący na 3 tygodnie przed imprezą (468 x 60 px, maks. 35 kb, flash lub gif).

 5. Zamieszczenie na Hip-Hop.pl materiałów promocyjnych audio/ video z zapowiedzią imprezy.

 6. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w dziale 'Kalendarium imprez' w formie wyboldowanego linku.

 7. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w formie graficznej (miniaturka plakatu) w rotatorze znajdującym się w menu po lewej, dział "Balangi".

 8. Organizator ma możliwość założenia sprzedaży/ rezerwacji biletów na imprezę przez stronę Hip-Hop.pl (promowane dodatkowym newsem w dziale 'najważniejsze wydarzenia').

 9. Organizator ma możliwość przeprowadzenia konkurs biletowego, z dodatkowym, wyróżnionym newsem w dziale donosy.

 10. Logotyp Hip-Hop.pl musi znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych. Na plakatach logotyp musi być w wielkości odpowiedniej do rozmiaru plakatu (szczegółowy opis rozmiarów w pkt. 5 §2). Ponadto przy logotypie Hip-Hop.pl musi znaleźć się wyraźna informacja: "Główny patron imprezy".

 11. Hip-Hop.pl nazywany jest patronem głównym na wszystkich materiałach promocyjnych (w tym spotach radiowych i telewizyjnych).

 12. Hip-Hop.pl jest wyłącznym patronem medialnym spośród stron internetowych o kulturze Hip-Hop.

 13. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie.

 14. Organizator zobowiązany jest do akredytacji dwóch osób w celu przeprowadzenia fotorelacji z imprezy, czy też wywiadów z artystami.

 15. Pozostałe opcje reklamy są płatne.

 16. Wartość świadczeń Hip-Hop.pl w ramach patronatu głównego wynosi 2400 zł (netto) i rozliczana jest barterowo w ramach wymiany świadczeń reklamowych.

3.3. Patronat All Inclusive


 1. Przyznawany jest wyłącznie największym wydarzeniom o charakterze co najmniej ogólnopolskim.

 2. Informacja o imprezie znajdzie się na specjalnej podstronie wraz z plakatem.

 3. Strona opisująca imprezę wyróżniona zostanie najwyższą wiarygodnością i statusem patronatu.

 4. Banner promujący na 4 tygodnie przed imprezą (468 x 60 px, max 35 kb, flash lub gif).

 5. Zamieszczenie na Hip-Hop.pl materiałów promocyjnych takich jak video/ audio zapowiedzi.

 6. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w dziale 'Kalendarium imprez' w formie wyboldowanego linku.

 7. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w formie graficznej (miniaturka plakatu) w rotatorze znajdującym się w menu po lewej, dział "Balangi".

 8. Organizator ma możliwość założenia sprzedaży/ rezerwacji biletów na imprezę przez stronę Hip-Hop.pl (promowane dodatkowym newsem w dziale 'najważniejsze wydarzenia').

 9. Organizator ma możliwość przeprowadzenia konkurs biletowego, z dodatkowym, wyróżnionym newsem w dziale donosy.

 10. Organizator zobowiązany jest do przesłania zdjęć po zakończeniu imprezy (koncertu), które zostaną umieszczone jako fotorelacja na portalu.

 11. Logotyp Hip-Hop.pl musi znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych. Na plakatach logotyp musi być w wielkości odpowiedniej do rozmiaru plakatu (szczegółowy opis rozmiarów w pkt. 5 §2).

 12. Logo i informacja o patronacie Hip-Hop.pl podawane jest na wszystkich materiałach promocyjnych (łącznie z tv i radio).

 13. Hip-Hop.pl może zastrzec sobie wyłączność na wywiad z artystą występującym podczas imprezy spośród mediów hip-hop'owych.

 14. Hip-Hop.pl jest jedynym medium hip-hop'owym promującym wydarzenie.

 15. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie lub skorzystania z innych form promocji, np. wizualizacji.

 16. Organizator zobowiązany jest do akredytacji dwóch osób w celu przeprowadzenia fotorelacji z imprezy, czy też wywiadów z artystami.

 17. Wartość świadczeń Hip-Hop.pl w ramach patronatu All Inclusive wynosi 3000 zł (netto) i rozliczana jest barterowo w ramach wymiany świadczeń reklamowych.

 18. Pozostałe opcje reklamy są płatne.

§4 Postanowienia końcowe:


 1. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

 2. Hip-Hop.pl udostępnia Regulamin w wizytówce każdego Organizatora.

 3. Zmiany w Regulaminie nie wymagają uzgodnień z Organizatora.

Pozostałe pytania z działu: Patronowanie imprez i płyt


Pokaż wszystkie działy FAQ