Aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz żeby hajs się zgadzał używamy ciasteczek.
Szczegółowe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

Snak The Ripper "Paid Up" - video

zobacz też!
Unboxing: ERO x KOSI "BLACKBOOK", news, rap Hip-Hop
Sprawdź fizyczne wydanie albumu "BLACK BOOK" od ek...
TUZZA wypuszcza drugi klip promujący EP-kę "MOON MOOD", news, rap Hip-Hop
TUZZA przedstawia drugi teledysk promujący nadchod...
HOLAK - nowy singiel w ramach Coca-Cola Music Stories, news, rap Hip-Hop
"Zgoda" to tytuł nowego singla, który jest efektem...
WCK "STEJ TRU" - premiera i odsłuch albumu, news, rap Hip-Hop
Album WCK "STEJ TRU" to hip-hopowy ładunek energii...
Major SPZ, Diox, TPS, Pih i inni w klipie HHRPE 7, news, rap Hip-Hop
Do sieci trafił teledysk, zapowiadający siódmą edy...

Snak The Ripper "Paid Up" - video

Autor: ikona gwiazdy Hip-Hop.pl, wiarygodność wysoka
Dodane:
Snak The Ripper  "Paid Up" - video, rap Hip-Hop
Snak The Ripper nie zwalnia tempa w promocji nowego albumu "Off The Rails". Kanadyjski raper publikuje w sieci już siódmy teledysk ze swojego solowego wydawnictwa. Za video do utworu "Paid Up" odpowiada Stuey Kubrick. Autorem muzyki do tego numeru jest mieszkający w Nowym Jorku, a pochodzący z Kanady producent Marco Polo.
'; bodyTwo.appendChild(editList); } function reloadUserList() { var value = document.getElementById("wykonawcy").value; var name = document.getElementById("wykonawca"+value).innerHTML; document.getElementById("wykonawcy").innerHTML = ""; document.getElementById("wykonawcy").disabled = true; var myAjax = new Ajax.Request( "/users/editUsersList.php", { method: "post", parameters: {action: "returnUsers"}, onSuccess: function(originalRequest) { var obj = originalRequest.responseText.evalJSON(); document.getElementById("wykonawcy").innerHTML = ""; var selected = false; for (user in obj) { if (user.match(/^[0-9]+$/)) { var option = document.createElement("option"); option.id = "wykonawca"+obj[user].id; option.value = obj[user].id; option.innerHTML = obj[user].author; if (value == obj[user].id) { option.selected = true; selected = true; } document.getElementById("wykonawcy").appendChild(option); } } if (!selected) { var option = document.createElement("option"); option.id = "wykonawca"+value; option.value = value; option.innerHTML = name; option.selected = true; document.getElementById("wykonawcy").appendChild(option); } document.getElementById("wykonawcy").disabled = false; } }); } // inne // onkeydown="hiphop.validate(this, \'num\');" onkeydown="hiphop.validate(this, \'num\');" onkeypres="hiphop.validate(this, \'num\');" onkeyup="hiphop.validate(this, \'num\');" hiphop.validate = function(obj, type) { var value = obj.value; switch (type) { default: case "num": value = value.replace(/\,/, '.'); var reg = /^[0-9]+\.?[0-9]{0,2}$/; break; case "hour": var reg = /^[0-2]?[0-9]?:?[0-5]?[0-9]?$/; break; case "date": var reg = /^[0-2]?[0-9]?[0-2]?[0-9]?-?[0-1]?[0-9]?-?[0-3]?[0-9]?$/; break; } while (!value.match(reg) && value!="") { value = value.substr(0, value.length-1); } obj.value = value; } function wordDecline(ile, base, end1, end2, end3, end4, withNum) { if ((ile*100)%100 != 0) return ((withNum)? ile + " ":"") + base + end4; if (ile!=0) { return ((withNum)? ile + " ":"") + ((ile%10==1)? base + end1 :((ile%10>1 && ile%10<5 && (ile%100<15 || ile%100>14))? base + end2 : base + end3)); } else { return ((withNum)? ile + " ":"") + base + end3; } } function trzykropek(id) { var text = document.getElementById(id); if (!text) { if (!hiphop.trzykropek) hiphop.trzykropek = {}; if (!hiphop.trzykropek.tmp) hiphop.trzykropek.tmp = new Array(); if (!hiphop.trzykropek.tmp[id]) hiphop.trzykropek.tmp[id] = 0; hiphop.trzykropek.tmp[id]++; if (hiphop.trzykropek.tmp[id]>20) return false; setTimeout(function(){ trzykropek(id); }, 500*hiphop.trzykropek.tmp[id]); return false; } var rodzic = text.parentNode; var tmp = text.innerHTML; var x = text.innerHTML.length; while ((text.offsetHeight > rodzic.offsetHeight) || (text.offsetWidth > rodzic.offsetWidth) && (x > 0)) { text.innerHTML = text.innerHTML.substr(0, x) + "..."; x--; } if (dziecko.innerHTML.length <= 4) { dziecko.innerHTML = tmp; } } function kropki(obj) { if (obj) { var text = obj; if (!text) { if (!hiphop.trzykropek) hiphop.trzykropek = {}; if (!hiphop.trzykropek.tmp) hiphop.trzykropek.tmp = new Array(); if (!hiphop.trzykropek.tmp[id]) hiphop.trzykropek.tmp[id] = 0; hiphop.trzykropek.tmp[id]++; if (hiphop.trzykropek.tmp[id]>20) return false; setTimeout(function(){ trzykropek(id); }, 500*hiphop.trzykropek.tmp[id]); return false; } var dziecko = document.createElement("div"); dziecko.innerHTML = text.innerHTML; var tmp = dziecko.innerHTML; text.innerHTML = ""; text.appendChild(dziecko); var x = dziecko.innerHTML.length; var a = dziecko.offsetHeight; var b = text.offsetHeight; var c = dziecko.offsetWidth; var d = text.offsetWidth; while ((dziecko.offsetHeight > text.offsetHeight || dziecko.offsetWidth > text.offsetWidth) && (x > 0)) { dziecko.innerHTML = dziecko.innerHTML.substr(0, x) + "..."; x--; } if (dziecko.innerHTML.length <= 4) { dziecko.innerHTML = tmp; } // if (a != b || tmp.match(/Archiwum/)) alert(tmp + "\n" + a + "-" + c + "\n" + b + "-" + d + "\n" + dziecko.innerHTML); } } function minOne(obj) { var checkboxs = document.getElementsByName(obj.name); var checked = 0; for (var i=0;i"); } if (YAHOO.util.Dom.hasClass(elTarget, "edit-post")) { YAHOO.util.Event.stopEvent(e); var id = elTarget.id.match(/[0-9]+$/); var fc = document.getElementById("body" + id).firstChild; var myPostEdit = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName(elTarget.parentNode.className); if (myPostEdit[myPostEdit.length-1].id != elTarget.parentNode.id) { alert("Możesz edytować tylko swój ostatni wpis."); return false; } if (!fc || fc.className != "edit-post") { var oldBody = document.getElementById("body" + id).innerHTML; document.getElementById("body" + id).innerHTML = ""; oldBody = oldBody.replace(/
[\-]+
Ostatnia edycja: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}$/gi, ""); var editForm = document.createElement("div"); editForm.className = "edit-post"; document.getElementById("body" + id).appendChild(editForm); var menu = document.createElement("div"); menu.style.cssText = "text-align:right;"; editForm.appendChild(menu); var close = document.createElement("a"); close.href="#"; close.innerHTML = "zamknij"; close.onclick = function() { tinyMCE.execCommand("mceRemoveControl", true, "edit-body-" + id); document.getElementById("body" + id).innerHTML = oldBody; return false; } menu.appendChild(close); var ta = document.createElement("textarea"); ta.id = "edit-body-" + id; ta.className = "forminput"; ta.style.cssText = "width:645px;height:100%;"; ta.value = oldBody; editForm.appendChild(ta); tinyMCE.execCommand("mceAddControl", true, "edit-body-" + id); document.getElementById(ta.id + "_tbl").style.width = "645px"; var div = document.createElement("div"); div.style.cssText = "text-align: right; margin-top:5px;color:#000000;"; if (document.getElementById("time"+id)) { var text = document.createElement("span"); text.innerHTML = "Edycja wpisu możliwa jeszcze przez: "; var time = document.createElement("span"); time.innerHTML = document.getElementById("time"+id).value; time.className = document.getElementById("time"+id).className; var text2 = document.createElement("span"); text2.innerHTML = " sek. "; div.appendChild(text); div.appendChild(time); div.appendChild(text2); } var button = document.createElement("input"); button.type = "image"; button.src = "/forum/gfx/wypowiedz_add.png"; button.className = "forumbutton"; button.name = "save"; button.style.cssText = "vertical-align: middle;"; button.onclick = function() { if (!encodeURIComponent(tinyMCE.get(ta.id).getContent()) || encodeURIComponent(tinyMCE.get(ta.id).getContent()).length<3) { alert("Wypowiedź musi zawierać treść (min 3 znaki)"); return false; } var post = "action=edit_post&post=" + id + "&content=" + encodeURIComponent(tinyMCE.get(ta.id).getContent()) + "&forum=" + document.getElementById('coment-forum').value + "&thread=" + document.getElementById('coment-thread').value; document.getElementById("body" + id).innerHTML = '
'; var callbackLoad = { success: function(o) { if(o.responseText !== undefined) { try { var ret = YAHOO.lang.JSON.parse(o.responseText); } catch (x) { alert("Błąd odpowiedzi serwera"); return 0; } try { //tinyMCE.execCommand("mceFocus", false, "edit-body-" + id); //tinyMCE.execCommand("mceRemoveControl", true, "edit-body-" + id); tinyMCE.remove(tinyMCE.getInstanceById("edit-body-" + id)); } catch (e) { //czasem IE7 zwraca w komendzie blad } if (ret.content) { document.getElementById("body" + id).innerHTML = ret.content; } else { alert(ret.error); document.getElementById("body" + id).innerHTML = ta.value; } return 0; } }, failure: function(o) { alert("Error: " + o.status + "\n" + o.statusText); } }; YAHOO.util.Connect.asyncRequest("POST", "/forum/engine.php", callbackLoad, post); } div.appendChild(button); editForm.appendChild(div); } } break; } else { elTarget = elTarget.parentNode; } } } YAHOO.util.Event.on("posty", "click", clickHandler); setInterval(function(){ YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName("edit-time", false, false, function(o, arg) { if (o.value>0) { o.value--; } else if (o.innerHTML>0) { o.innerHTML--; } else { var id = o.id.match(/[0-9]+$/); var icon = document.getElementById("edit" + id); if (icon && icon.parentNode) { icon.parentNode.removeChild(icon); } tinyMCE.execCommand("mceRemoveControl", true, "edit-body-" + id); document.getElementById("body" + id).innerHTML = (document.getElementById("edit-body-" + id) ? document.getElementById("edit-body-" + id).value : ""); } }); },1000); var myPostEdit = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName("user_"); for (var i=0;i<(myPostEdit.length-1);i++) { myPostEdit[i].style.display="none"; }})();} }); loader.insert(null, "js"); })();