Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - robsonicho

 robsonicho rap graffiti breakdance video Robsonicho Robert , 38 lat, robsonicho.hip-hop.pl
Jego pierwsze rymy zapisane zosta≥y w 1998 roku. By≥y to wakacje w Konradowie (jedenasty kawa≥ek na p≥ycie) i oczywi∂cie pisane dla zabawy. Szybko wt≥oczony w potÍgÍ wolno∂ci rymowanego s≥owa, zaczyna pisaś coraz czÍ∂ciej. Tak powstajĪ pierwsze numer...
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Nielegal)
Jeszcze nie weszli∂my do studia. Na razie tylko na "smaczek"
  • 1.8 palec(feat.NVD) (03:33)
  • 2.Pozorne zwyciÍztwa, pozorne poraŅki (05:12)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2004, Nielegal)
Kompilacja kawa≥ków nagrywanych w sk≥adzie Decemwir, Bez OgraniczeŮ oraz kawa≥ków solowych
  • 1.Decemwir-Szacunek (04:25)
  • 2.Decemwir-Skrawki Ņycia (04:07)
  • 3.Bez OgraniczeŮ-Conradovo
  • 4.Bez OgraniczeŮ-Okazja(feat.Schiza&Ksawier) (03:30)
  • 5.Robson-ZazÍbiony w muzyce(feat.MvM&Trolu) (02:36)