Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - Ten Typ Mes

 Ten Typ Mes rap graffiti breakdance video Ten Typ Mes, tentypmes.hip-hop.pl
Raper, producent, lider dwůch czo≥owych formacji polskiej sceny Hip-Hop i funk: Flexxip oraz 2Cztery7. Nagrywa≥ z takimi muzykami jak: Dena, Dinal, Dizkret, Dj 600 V, Dj Haem, Dj Panda, Dj Spox, Dj Twister, Dj Zero, Eis, Emade, Ero, Fu, IGS, Kocio≥ek...
Ten Typ Mes - RAPERSAMPLER rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2018, alkopoligamia.com, Album)
 • 01.ODPORNO¶∆
 • 02.KRZYCZA£ NA SYNKA
 • 03.MODA NA PALENIE SZISZY
 • 04.KULE Z BUKSZPANU
 • 05.NIE B°D¨ KURW°
 • 06.ZIMA
 • 07.P1 TR0
 • 08.100 WYM”WEK
 • 09.JESZCZE
 • 10.PO T  TU
 • 11.HO£D UP
 • 12.UNDERGOUND POLAND
 • 13.DAWAJ NA STACJ 
 • 14.NIE BUJAJ SI  NA KRZE¶LE
 • 15.WYGL D”W
 • 16.RUDY KURNIAWAN
 
Ten Typ Mes - Trzeba by≥o zostaś dresiarzem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.33 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2014, alkopoligamia.com, Album)
Czwarty solowy album Tego Typa Mesa jest najlŅejszy w jego dorobku. ZmÍczony patosem artysta stawia na proste historie. "T.B.Z.D." to najbardziej pozytywna p≥yta rapera - mniej na niej za≥amywania rĪk nad wspů≥czesno∂ciĪ, wiÍcej chÍci "przytulenia" przedstawicieli wszystkich warstw spo≥ecznych. ”smy, a czwarty solowy album Mesa to najbardziej pozytywna i muzycznie růŅnorodna p≥yta rapera.

Tytu≥ odnosi siÍ do poczĪtkůw kariery Piotra Szmidta vel Mesa: co by by≥o, gdyby na pierwszym teledysku, ktůrym ubrany w szeleszczĪcy dres Mes wkroczy≥ w ∂wiat zawodowych muzykůw, skoŮczy≥a siÍ jego przygoda z estradĪ? I czy dresiarz s≥uŅy "porzĪdnemu" spo≥eczeŮstwu tylko za t≥o, na ktůrym moŅna b≥yszcześ "porzĪdnym" Ņyciem i dobrym gustem, czy teŅ ma wyjĪtkowe dresiarskie cechy, z ktůrych warto czerpaś?

Ten Typ nie wierzy w kryzys, ktůry podobno trawi PolskÍ od upadku amerykaŮskich bankůw i redefiniuje folklor. Na najnowszej p≥ycie kryzysem nazywa lata '90, w ktůrych siÍ wychowa≥, a dresiarzy i "Januszy" mianuje nowymi "kierpcami i zespo≥em Mazowsze". Stereotypy na temat tego, o czym warto můwiś powaŅnie i z czym nie wolno siÍ utoŅsamiaś wzmacniajĪ go∂cinne udzia≥y artystůw z planet odleg≥ych od Mesa i jego wytwůrni Alkopoligamia. Przy "Trzeba by≥o zostaś dresiarzem" pracowa≥o wielu uznanych muzykůw, na co dzieŮ nie kojarzonych w Ņaden sposůb z hip hopem - miÍdzy innymi Olaf Deriglasoff czy Andrzej DĪbrowski. Zapowiada siÍ znakomity album z duŅĪ dawkĪ ironii, sarkazmu i poczucia humoru a'la Mes.
 • 01.Trze a By≥o
 • 02.Ikarusa≥ka
 • 03.Janusz Andrzej Nowak ft Micha≥ Tomaszczyk
 • 04.Nuda (Na PrzystawkÍ, Danie G≥ůwne I Deser)
 • 05.Nie Skumasz Jak To Jest ft Piotr Schmidt
 • 06.G≥upia, SpiÍta Dresiara
 • 07.As ft Andrzej DĪbrowski
 • 08.BÍdÍ Na Dzia≥ce Go∂cinnie G≥o∂ny
 • 09.Loveyourlife
 • 10.Esc ft Zbigniew Jakubek
 • 11.Co U Įuka?
 • 12.W Autobusie Z Cmentarza
 • 13.Ochroniarz Patryk ft Skubas
 • 14.Tul PetardÍ ft Olaf Deriglasoff
 • 15.Ponagla Mnie + Auta (spontan)
 • 16.Oni WciĪŅ BiegajĪ ft Dj Eprom
 • 17.Wyjdľ Z Czo≥gu
 
Ten Typ Mes - Ten Typ Mes i Lepsze Įbiki rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.33 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2013, alkopoligamia.com, Album)
Alkopoligamia.com przedstawia siůdmy album Tego Typa Mesa wspartego tym razem przez Lepsze Įbiki, czyli wielu utalentowanych muzykůw - od 2cztery7, przez M≥odĪ AlkopoligamiÍ po MonikÍ Borzym. P≥yta jest kombinacjĪ dwůch wizji; Mesa (wiÍkszo∂ś bitůw, wszystkie pomys≥y na utwory, refreny i dobůr go∂ci) oraz Szoguna (piÍś bitůw i wszystkie aranŅacje).
 • 01.Alkopoligamia 2013
 • 02.Na dnie + Tomson, Stasiak & Ma≥olat
 • 03.DzieŮ zemsty + Mada & Monika Borzym
 • 04.PatrzÍ w rachunek
 • 05.Zje*ane miasto
 • 06.Ostatnio ich nie widzÍ + Hade (ZETENWUPE) & Pjus
 • 07.Tam mnie nie znajdĪ + LJ Karwel
 • 08.Esta Loca + Wdowa, LJ Karwel, M Borzym & Black Belt Greg
 • 09.Nie umiem taŮczyś + Stasiak, Rymek & M Matwiejczuk
 • 10.The Chauvinist
 • 11.Mieś czas + Kuba Knap & Ciech
 • 12.Prawda (wanted dead or alive)
 • 13.Urszula + Piotrek Pacak & G≥o∂ny
 • 14.skit So high
 • 15.Ostro∂ś + Pyskaty
 • 16.DzieŮ zgody (Niedziela) + Monika Borzym & Kuba Knap
 
Ten Typ Mes - 2010 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.74 (27)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, alkopoligamia.com, Singiel)
"2010" - fabularny komentarz i nowy kawa≥ek Mesa!

Ten Typ Mes ostrzeliwany pytaniami i wĪtpliwo∂ciami swoich odbiorcůw postanowi≥ dobitnie i nietypowo (bez o∂wiadczeŮ i wywiadůw) wyraziś swojĪ opiniÍ.

W kolejnym filmiku od Alkopoligamia.com zobaczycie m.in. co Mes my∂li o swoim udziale w numerze "Powinna∂ byś ze mnĪ" i promocji tegoŅ. (zobacz video)

Typ to na razie jedyny polski raper, ktůry zdecydowa≥ siÍ uczyniś tematem docinkůw... samego siebie.

Sprawdľcie krůtkometraŅowĪ historiÍ "Powinna∂ byś ze mnĪ" wg. Mesa, dialogi artystůw wytwůrni Alkopoligamia.com i - na koniec - premierowy kawa≥ek (růwnieŅ zatytu≥owany "2010") Tego Typa do bitu Szoguna.
 • 1.2010 (08:24)
 
Ten Typ Mes - Zamach na przeciÍtno∂ś rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.97 (62)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
Jak kupiæ mp3?
(2009, www.alkopoligamia.com, Album)
P³yta 1:
 • 01.Cze∂ś (intro) (01:35)
 • 02.Ten zwyk≥y we mnie (03:32)
 • 03.To juŅ (04:24)
 • 04.Nie ten sam ziom feat. Numer Raz, £ona (04:18)
 • 05.Jak to?!
 • 06.Nie p≥aczÍ za nimi feat. Ero, Stasiak (05:15)
 • 07.Na půľniej (skit) (03:02)
 • 08.Welcome/Willkommen! (05:15)
 • 09.Tribute to Hank (skit) (01:59)
 • 10. Smak Ņycia (04:15)
 • 11.Dwadzie∂cia piÍś feat. K8 (05:41)
 • 12.Kontrkultura (skit) (02:30)
 • 13.My
 • 14.Zamach na Jana K. (04:33)
 • 15.GiŮ, kochanie ! feat. Flow, Riczi (04:12)
 • 16.OiOM (03:36)
 • 17.Dzi∂ nie zamierzam kochaś (skit) (01:44)
 • 18.Co jest warte uwagi (04:28)
P³yta 2:
 • 1.WidzÍ to podobnie feat. Emil Blef
 • 2.Plac zbawiciela cz. 1
 • 3.Lůd w sercu
 • 4.Niewiasty feat. G≥o∂ny, JeŅ [2007 r.]
 • 5.Southside flow (na odmu≥Í!) [2007 r.]
 • 6.Alkopoligamia feat. Trish [2006 r.]
 • 7. My (Qciek remix)
 
Ten Typ Mes - My - Konkurs na remix rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.04 (25)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, www.alkopoligamia.com, Singiel)
Miejsce pierwsze, grand prix i w ogóle wielki szlem: Qciek.
Bezapelacyjne mistrzostwo niepokojĪcych sampli. SamonapÍdzajĪcy siÍ loop. Nowoczesne, ale na szczÍ∂cie nie przypa≥owe klapsowe werble.

DľwiÍki, które brzmiĪ ni to jak gitara, ni to jak alarm w elektrowni Homera Simpsona - s≥ychaś, Ņe to dodatkowy sampel, umiejÍtnie dawkowany. Raz na jaki∂ czas wstawiane trĪbki - Qciek zuchu, niech no ciÍ u∂ciskam!

Miejsce drugie: Sherlock.
G-funk, pe≥en emocji, bujajĪcego basu, zacnych brzmieŮ. Podobnie jak miejsce pierwsze, to remix zrobiony z dba≥o∂ciĪ o tonacjÍ, co sprawia, Ņe te bardziej nucone fragmenty ("w mediach ludzie na tym robiĪ w chuj hajsu", "liczÍ moich ludzi, liczÍ dalej…") nie fa≥szujĪ.

Miejsce trzecie: Wuszu.
Nienachalny, spokojny bit, wywracajĪcy rolÍ orygina≥u na lewĪ stronÍ. Ciep≥e akordy, klasyczne piszczcza≥y. Remix, który z przyjemno∂ciĪ odpalÍ na wiosnÍ. Minimalnie irytuje przyspieszony hi-hat, który czasem wchodzi, delikatnie zaburza leniwe kiwanie g≥owĪ. Wuszu, pode∂lesz wersje bez niego?

Czytaj wiÍcej: RozwiĪzanie konkursu zrób remix utworu: Ten Typ Mes "My"
 • 1.My (a capella) (03:41)
 • 2.My (Qciek rmx)
 • 3.My (Sherlock rmx) (03:55)
 • 4.My (Wuszu rmx) (03:45)
 
Ten Typ Mes - My rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.67 (15)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, www.alkopoligamia.com, Singiel)
"My" to pierwszy przypadek zarejestrowania "na dworzu" nowego utworu na studyjny album. Nagrywanie trwa≥o nieco ponad 4 minuty i - jak s≥yszymy - ani wcze∂niej ani póľniej nie dodano Ņadnych innych partii wokalnych. Ten Typ Mes zak≥ada≥ moŅliwo∂ś kilku podej∂ś i wyboru najlepszego, jednak juŅ to pierwsze okaza≥o siÍ kompletne. Pos≥uchajcie utworu w mp3 oraz sprawdľcie: Ten Typ Mes - "My" teledysk
 • 1.My
 
Ten Typ Mes - Niewiasty (ft. G≥o∂ny, JeŅ) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.85 (13)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2007, www.alkopoligamia.com, Singiel)
 • 1.Niewiasty (ft. Glosny, Jez) (08:09)
 
Ten Typ Mes - Alkopoligamia (feat. Trish) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.53 (15)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2007, www.alkopoligamia.com, Singiel)
 • 1.Alkopoligamia (feat. Trish) (05:29)
 
Ten Typ Mes - Alkopoligamia rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.68 (47)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2005, T1-Teraz, Singiel)
 • 1.Wjaazd (03:41)
 
Ten Typ Mes - Nag≥a ∂mierś rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.38 (16)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2004, wytwůrnia nieznana, Singiel)
 • 1.Nag≥a ∂mierś (04:14)
 
Ten Typ Mes - Jak to jest rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.81 (16)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2004, wytwůrnia nieznana, Album)
 • 1.Jak to jest (03:45)