Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - Vixen

 Vixen rap graffiti breakdance video Vixen, Vixen.hip-hop.pl
 - To Nie VIXT4PE rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2018, MaxFloRec, Album)
 • 01.Escape Room
 • 02.Miejskie Zoo
 • 03.Zer00wki
 • 04.Cameleona
 • 05.BiorÍ najlepsze
 • 06.Termos
 • 07.Cukrowa Wata
 • 08.Pytajnikt
 • 09.Gdzie idÍ
 • 10.4 Gif Me
 • 11.Zbysiu
 • 12. PDP
 • 13.Antymateria
 
Vixen - Aqua rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2015, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Įeby uprzyjemniś czekanie na nowy album Vixena, zatytu≥owany "Vixtoria" artysta zdecydowa≥ siÍ na darmowe publikowanie utworůw, ktůre z pewnych przyczyn nie znajdĪ siÍ na p≥ycie. BÍdzie to w pewnym sensie wprowadzenie do muzyki w≥a∂ciwej, poniewaŅ numery publikowane bÍdĪ w kolejno∂ci w jakich zosta≥y nagrane, od najstarszego do najnowszego, ktůry "nie wszed≥" na p≥ytÍ. Istnieje szansa, Ņe naszkicuje to pewnĪ drogÍ rozwoju artysty. Liczba utworůw jest nieznana podobnie jak data premiery "Vixtorii". Pierwszym trackliem jest kawa≥ek "Aqua".
 • 1.Aqua (prod. S.S.Z)
 
Vixen - Kontinuum rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, RPSEnterteyment, Album)
RPS Enterteyment przedstawia najnowszy album Vixena zatytu≥owany "Kontinuum". Jest to "innowacyjny album zarůwno pod wzglÍdem muzycznym, jak i pod wzglÍdem wydania. Podczas nagrywania tego materia≥u czujÍ, jak moje Ņycie siÍ doskonali proporcjonalnie do mojej muzyki. Chyba znalaz≥em w koŮcu z≥oty ∂rodek" - opisuje autor. Album zawiera 15 utworůw. ProdukcjĪ, oprůcz Vixena, zajÍli siÍ: Nalef, Sherlock, Lanek, El Grego i 101 Decybeli.
 • 01.Introwizja Kontinuum
 • 02.Motywacja
 • 03.Utworzymy pe≥nie
 • 04.Dialog
 • 05.Tworzymy legendy
 • 06.Przekonania (feat. Bisz)
 • 07.Or≥y
 • 08.ToVar
 • 09.Bia≥e go≥Íbie, czarne kruki (feat. Kobra, Kroolik Underwood)
 • 10.Drugi ¶wiat
 • 11.Urodzi≥em siÍ by Ņyś (feat. El Grego)
 • 12.New Age (feat. M≥ody M)
 • 13.Spokůj (feat. Nalef)
 • 14.Nafciarz
 • 15.UFO
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.20 (10)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, RPSEnterteyment, Album)
Po tytu≥owym utworze z albumu "Rozpaliś T≥um" nadszed≥ czas na ciĪg dalszy... A wiÍc ods≥aniamy 17 metrowĪ kurtynÍ o kolejny "metr" za ktůrym kryjÍ siÍ utwůr "Uwierz we mnie". JeŅeli kto∂ ma wĪtpliwo∂ci dotyczĪce poziomu krĪŅka RP oraz tego czy Vixen rozwinĪ≥ siÍ artystycznie od czasu debiutanckiego "New-Tona", jest uprzejmie proszony o po∂wiÍcenie swojego cennego czasu na przes≥uchanie tego numeru.

Premiera p≥yty 18 czerwca 2011!
RPS Enterteyment czyli Rozwůj Ponad Standard! †

Tekst: Vixen
Produkcja: 101 decybeli.
Mix/Mastering: WDK
Realizacja: Nalef (Salut Studio)
 • 1.Uwierz we mnie (04:36)
 • 2.Rozpaliś t≥um (02:43)
 
Vixen - Vixtape 3 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.77 (48)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, wytwůrnia nieznana, Mixtape)
 • 01.Vixen - Znajomi (02:45)
 • 02.Vixen - My∂l co chcesz (03:25)
 • 03.Vixen - SĪ miejsca (02:44)
 • 04.Vixen - Vixtape 3 (02:17)
 • 05.Vixen - Zajawki (03:31)
 • 06.Vixen - WciĪŅ (03:14)
 • 07.Vixen - Intro
 • 08.Vixen - Nie můwiÍ
 • 09.Vixen - Wyrzuty sumienia (02:32)
 • 10.Vixen - Prawdziwo∂ś (02:23)
 • 11.Vixen - Romantyczka (Bonus)
 • 12.Vixen - Pytania, bez odpowiedzi (Bonus)
 
Vixen - New-Ton rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.26 (46)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
Jak kupiæ mp3?
(2009, Fonografika, Album)
Moje pierwsze legalne wydawnictwo. "New-Ton" (bo tak nazywa siÍ nowy album) zawierac bedzie 14 premierowych utworow, ktore wniosa dawke swiezosci na polska scene... WiÍcej informacji niedlugo, badzcie cierpliwi !
 • Promomix:Vixen - New-Ton LP (PROMOMIX) (03:37)
 • 01.Vixen - Pokaz ( feat. Rychu Peja ) (03:33)
 • 02.Vixen - Showtime! ( feat. Dj Motyl ) (03:04)
 • 03.Vixen - Jeszcze mnie nie znasz (03:30)
 • 04.Vixen - Pokaz ( feat. Rychu Peja )
 • 05.Vixen - Nie mam nic (02:58)
 • 06.Vixen - Przyszed≥em z nikĪd ( feat. M≥odziak ) (04:18)
 • 07.Vixen - Ludzie chca wiecej, niŅ mogĪ dostaś (04:08)
 • 08.Vixen - Rusz Tym (02:48)
 • 09.Vixen - Wszyscy my∂lĪ... ( feat. Sandra) (02:44)
 • 10.Vixen - Nie jeden raz ( feat. Massey) (03:19)
 • 11.Vixen - Kto ma to flow (03:35)
 • 12.Vixen - Mam to (02:55)
 • 13.Vixen - Prawie pop≥ynĪ≥em ( feat. Narine ) (02:59)
 • 14.Vixen - Nie oceniajcie mnie (03:04)
 • 15.Vixen - Zrobi≥em to ! (03:10)
 
Vixen - Vixen rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.88 (8)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, wytwůrnia nieznana, Demo)
Oto dwa luľne numery, bÍdĪce zapowiedziĪ p≥yty "New-Ton", ale zaznaczam Ņe nie znajdĪ siÍ na niej... Pomy∂la≥em, Ņe znajdĪ siÍ ludzie, którzy chcieliby ich pos≥uchaś, wiÍc oddaje je Wam za darmo

Vixen - Nie wszystko stracone   
Vixen - W koŮcu to zrobiÍ !


(Oba kawa≥ki nagrane zosta≥y pod moje produkcje... )
 • 1.Vixen - Nie wszystko stracone (prod. Vixen ) (03:09)
 • 2.Vixen - W koncu zrobie to ! (prod. Vixen ) (04:03)
 
VIXEN - VIXTAPE 2 (Mixtape 2009) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.80 (10)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, wytwůrnia nieznana, Mixtape)
7 Dni - 7 kawa≥ków nagranych spontanicznie, przez najbliŅszych 7 dni bÍdÍ oddawa≥ Wam po jednym traku, zupe≥nie za darmo !

Vixtape 2 (Mixtape 2009) - Materia≥ zrealizowany do bitów zza oceanu... Nie liczĪc numerów "40 Stopni celsjusza" i "Nie dam siÍ wciĪgnĪś", us≥yszycie w nich moje produkcjÍ. Ten mixtape ma za zadanie zaprezentowanie progresu (jeŅeli taki u mnie wystĪpi≥), moŅecie to oceniś s≥uchajĪc tych 7 utworów nagranych spontanicznie !

Oto kilka s≥ów o kawa≥kach z Vixtape`u 2:

1.Vixen - Romantyczka
(Storytelling o tym jakie cz≥owiek moŅe sprawiaś pozory i wyjebaś przypadkowo napotkanĪ osobÍ p≥ci przeciwnej, która w danej chwili przeŅywa w pewnym sensie za≥amanie psychiczne...)

2.Vixen - Pytania bez odpowiedzi ( Spokojny, osobisty kawa≥ek, wyraŅajĪcy niepewno∂ś i pewnego rodzaju zak≥opotanie. Bo ∂wiat nie zawsze jest zajebisty, a odpowiedzi nie zawsze sĪ przed oczami... Ten track mówi o tym Ņe kaŅdy przeŅywa chwile s≥abo∂ci, nikt nie jest doskona≥y )

3.Vixen - Sza≥u nie ma (Spontaniczny, krótki kawa≥ek, utrzymany w stylu braggadacio, jego kolory sĪ raczej ciemne, bit jest autorstwa producenta zza oceanu. MoŅna odebraś go negatywnie i po jego przes≥uchaniu powiedzieś "eeee n
 • Bonus:VIXEN - ROMANTYCZKA (03:16)
 • Bonus:VIXEN - PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI (02:57)
 • Bonus:VIXEN - SZALU NIE MA (01:36)
 • Bonus:VIXEN - 40 STOPNI CELSJUSZA (03:20)
 • Bonus:VIXEN - NA LAJCIE (01:34)
 • Bonus:VIXEN - NIE DAM SIE WCI°GNA∆ (01:54)
 
Naser & Vixen - Kody Dostepu rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.50 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, wytwůrnia nieznana, EP)
Naser & Vixen - Kody Dostepu to epka zrealizowana w 2007 roku w Rap-in studio. Masteringiem ca≥o∂ci zajĪ≥ siÍ WDK. Go∂cinnie pojawi≥ siÍ Massey i Dj Scream w kawa≥ku "Kody dostÍpu", do którego teŅ zosta≥ nakrÍcony klip. Zapraszamy do ∂ciĪgania p≥ytki, lub jej dobrowolnego kupna w cenie 9 z≥, do niczego nie zmuszamy wybór naleŅy do Was ( pod ten adres naleŅy siÍ zg≥aszaś vixen01@poczta.onet.pl ) :)
 • 01.Siemano !
 • 02.Nowy dzien
 • 03.Moda na sukces
 • 04.Dajemy to
 • 05.Oni nie sa tacy
 • 06.Chcemy to miec
 • 07.Kody Dostepu (ft. Massey, Dj Scream )
 • 08.Ostatnia szansa
 • 09.Renegat
 • 10.Nara !
 
Vixen - Vixtape rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.53 (15)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2007, Nielegal)
 • 01. Wejscia (ft. Denver, bit Vixen) (05:17)
 • 02. Jestem tym kim chcialem (bit Vixen) (04:30)
 • 03. Rozwůj (bit Vixen) (03:54)
 • 04. Nie macie szans (bit Vixen) (04:25)
 • 05. Mam to (bit Vixen) (04:06)
 • 06. Poznaj mnie (bit Vixen)
 • 07. Wiem kim jestem (bit Vixen) (04:24)
 • 08. Tam gdzie chce (ft. Sandra, bit Vixen) (04:24)
 • 09. W kluuubie ( bit Vixen) (03:20)
 • 10. Vixtape (bit Vixen) (04:25)
 • 11. Klaszcze powiekami (remix) (bit Vixen) (04:17)
 • 12. Stan do kolejki (bit Vixen) (05:05)
 • 13. Zasady (ft. Beka, bit Vixen) (04:01)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.38 (16)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2006, Nielegal)
 • 01. Powrůt do przeszÍosci ( bit - Beka ) (1265:53)
 • 02. Sprůbuj tego ( bit - Vixen ) (1278:20)
 • 03. Jestem wolny (bit - instrumental) (1450:01)
 • 04. Krůl ( bit - Vixen ) (2242:38)
 • 05. To moj swiat ( bit - Vixen ) (2228:24)
 • 06. Kontrowersje (feat. Patyk ) ( bit - Vixen ) (2245:19)
 • 07. Brakuje mi sprzetu ( bit - Vixen ) (2140:20)
 • 08. Nastepne pietro ( bit - Vixen ) (2220:24)
 • 09. Trzecie oko ( feat. Beka ) ( bit - Vixen ) (2423:14)
 • 10. To moja pÍyta ( bit - Vixen ) (1460:42)
 • 11. Charakter ( bit - Vixen ) (1995:20)
 • 12. Percepcja (ft. Ditlu & Pierrot, bit Vixen) (2679:26)