Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - HubaGRX ( Hub-s.o.n)

 HubaGRX ( Hub-s.o.n) rap graffiti breakdance video HubaGRX ( Hub-s.o.n) , 28 lat, HubaGRXHubson.hip-hop.pl
Huba - raper pochodzĪcy z Zielonej Gůry swojĪ przygodÍ z rapowaniem rozpoczĪ≥ w 2003 roku wraz ze sk≥adem ZGV Sk≥ad, w ktůrym rapowali m.in. Huba, Bizon i Harry (nazywany wtedy Dj. Quest) z pod tego szyldu wypuszczono demůwkÍ pt."Ostatnia Nadzieja...
HubaGRX - Nie na Jeden Sezon EP rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, wytwůrnia nieznana, EP)
Zapraszamy do sprawdzenia pierwszego materia≥u Huby, reprezentanta zespo≥u Grapexim, ktůry dzia≥a w zielonogůrskim podziemiu. Materia≥ sk≥ada siÍ z 8 utworůw nagranych na prze≥omie roku 2010/11. Huba udziela siÍ nie tylko jako raper ale i jako m≥ody producent, co moŅna us≥ysześ w wiÍkszo∂ci kawa≥kůw na tej Epce. Oprůcz bitůw Huby moŅna us≥ysześ růwnieŅ podk≥ady: 0wipa, Emmo oraz Dawa. Go∂cinnie na mikrofonie ma swůj udzia≥: Bizon oraz Franek z macierzystej formacji Grapexim. Ok≥adka do tej p≥yty to zas≥uga GRB. Skrecze do jednego utworu na p≥ycie do≥oŅy≥ Dj Danek.
 • 1.WstÍp (Prod. Huba)
 • 2.StĪd Pochodze (feat. BizonGRX) (Prod. Huba)
 • 3.Nie na Jeden Sezon (feat. FranekGRX) (Prod. Emmo)
 • 4.Co mi w Įyciu Dane (Prod. Huba)
 • 5.Zatracone Pasje (Prod. Huba)
 • 6.Kochaj Lub Nienawidľ (Prod. Huba)
 • 7.Czysta Gra (feat. BizonGRX) (Prod.0wip)
 • 8.BONUS: Recepta na SzczÍ∂cie (Prod. Daw) (Scratch. Dj Danek
 
HubaGRX - Ja, Ulica i Klub rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 4.75 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Zapraszamy wszystkich do zapoznania siÍ z pierwszym
oficjalnym singlem promujĪcym debiutancki solowy
album Huby, "Ja, Ulica i Klub" bo tak nazywa sie numer
jak i p≥yta ktůra ma sie ukazaś pod koniec 2009 roku.
Bit do Tego numeru wyprodukowal nie kto inny jak:
Pepbeats
. Zatem Sprawdľcie sami !!
 • 1.Ja, Ulica i Klub
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, OSIrec.Studio, EP)
GRAPEXIM- "Na Ņywo z centrum miasta EP"
2008

1. Intro (Prod. RECORD TEAM)
2. NastÍpny Level (Prod. GRB)
3. Elita feat. Mit, Ska≥a (Prod. OSI)
4. Bo to nasza scena feat. OSI (Prod. OSI)
5. Operacja MelanŅ (Prod. GRB)
6. Bez Lito∂ci (Prod. Mardok)
7. Ciemna strona miasta feat. Szymass (Prod. OSI)
8. Outro (Prod. RECORD TEAM)

Realizacja nagraŮ - OSIrec.Studio
Mix & Mastering - OSI & eMeS-Wu
Scratch - eMeS-Wu
Projekt ok≥adki - OSI
 • 1.Grapexim - Intro (Prod: Record Team)
 • 2.Grapexim - Nastepny Level (Prod: GRB)
 • 3.Grapexim feat. Mit, Ska≥a - Elita (Prod: OSI, Skr: eMes-Wu
 • 4.Grapexim feat. OSI - Bo to nasza Scena (Prod: OSI)
 • 5.Grapexim - Operacja MelanŅ (Prod: GRB, Skr: eMes-Wu)
 • 6.Grapexim - Bez Lito∂ci (Prod: Mardok, Skr: eMes-Wu)
 • 7.Grapexim feat. Szymass - Ciemna Strona Miasta (Prod: OSI)
 • 8.Grapexim - Outro (Prod: Record Team)