Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - StayTrue

 StayTrue rap graffiti breakdance video StayTrue, 15 lat, StayTrue.hip-hop.pl
NNFoF - No Name Full of Fame rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, StayTrue Label, Album)
Stay True z dumĪ prezentuje album producencki duetu†No Name Full of Fame. Starannie pociÍte sample, soczyste bÍbny i t≥usty bas to to co sprawi≥o, Ņe na p≥ycie us≥yszymy zarůwno nowojorskĪ legendÍ - Kool G Rap, rodzimy top raperůw (RPS - Rychu Peja, PIH, Zeus, Mioush, HST, VNM), najlepszĪ polskĪ raperkĪ - Lilu, czy najgorÍtszych obecnie przedstawicieli undergroundu (PeeRZet, JeŅozwierz, HuczuHucz). Za skrecze odpowiadajĪ: DJ IKE, DJ Danek, DJ Jarzomb, DJ ACE i DJ Noriz. Jednego moŅemy byś pewni, Ņadne s≥owa nie opiszĪ tego co us≥yszycie na tej p≥ycie!

P≥ytÍ w cenie 25 PLN, bĪdľ w pakiecie z T-shirtem za 69 PLN moŅna zamůwiś pod tym linkiem - ZAM”W ALBUM. Dodatkowo za†po∂rednictwem†portalu hip-hop.pl uruchamiamy sprzedaŅ albumu w MP3!
 •  01.Intro (wosk DJ Ike & DJ Noriz) (01:27)
 •  02.Hymn dzieci rewolucji (feat. Zeus, wosk: DJ Jarzomb) (04:29)
 •  03.Detox (feat. Stillo, wosk: DJ Danek) (03:59)
 •  04.Prawdziwie i dobitnie (feat. JeŅozwierz, wosk: 13 Crew) (03:44)
 •  05.Here I'm (feat. VNM, Bodega Man) (04:00)
 •  06.Musisz przyznaś (feat. PeeRZet, wosk: DJ ACE) (04:05)
 •  07.Obcy z planety Ziemia (feat. DuŅe Pe, wosk: DJ Jarzomb) (03:22)
 •  08.Wszystko albo nic (feat. Lilu, Emrat, Įyt Toster) (04:44)
 •  09.Moment (feat. Kojot) (03:34)
 •  10.KaŅdego dnia (feat. Hurragun) (03:39)
 •  11.Keep it live (feat. JeŅozwierz, HST, RPS, PIH ref: Kool G R (05:00)
 • 12.Je∂li deklarujesz (feat. Oxon) (03:33)
 •  13.KATO (feat. HST. Miuosh, wosk: DJ IKE) (03:41)
 •  14.Zapomnij o ulicach (feat. Erking, HuczuHucz, EMAS, Įyt Tost (05:31)
 •  15.Outro (01:58)
 
Laikike1/M≥odzik - Milczmen Screamdustry rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, StayTrue Label, Album)
"Milczmen Screamdustry" nadchodzi. D≥ugo oczekiwane podziemne wydawnictwo klasycznego duetu MC/Producent w osobach Laikike1-a oraz M≥odzika ukaŅe siÍ 20 lutego, nak≥adem labelu STAY TRUE. Růwno miesiĪc przed premierĪ oddajemy w Wasze rÍce promomix i rozpoczynamy preorder.† Album moŅecie zamůwiś juŅ dzi∂ za po∂rednictwem STAY TRUE SHOP!

ZAM”W ALBUM
 • 01.Promomix (04:01)
 • 02.UsiĪdľ, Weľ Krzes≥o
 • 03.Bajera
 • 04.Milczmen
 • 05.Napad Na Babel
 • 06.Folwark ZwierzÍcy
 • 07.Hoaxxxka
 • 08.Lulaj Syneczku Můj
 • 09.Da Bad Man Riddim
 • 10.?
 • 11.Pod ScenĪ
 • 12.Screamdustry
 
Erking - Sixpack 2 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, StayTrue Label, Album)
P³yta 1:
 • 01.Obet-on (DJ Jarzomb, prod NNFoF)
 • 02.D≥ug pokuty (DJ Ace, prod NNFoF)
 • 03.Target (Stillo, DJ Ace, prod NNFoF)
 • 04.Tre∂ś (skit, prod NNFoF)
 • 05.¶lepa mi≥o∂ś (DJ Jarzomb, prod NNFoF)
 • 06.Nie oceniam (prod NNFoF)
 • 07.Moja ksywa (DJ Danek, prod NNFoF)
 • 08.Idziemy po swoje(prod NNFoF)
 • 09.Krok w tle (skit) (DJ Danek, prod NNFoF)
 • 10.Podzielmy czas (DJ Ike, prod NNFoF)
 • 11.Mog≥o byś Inaczej (DJ Ace, prod NNFoF)
 • 12.Kilka str-off (DJ Ace, prod NNFoF)
P³yta 2:
 • 1.DJ IKE - Promomix (03:42)
 
Fido - Sze∂ś Wersůw Oddalenia rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.60 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, Nielegal)
Stay True przedstawia "Sze∂ś Wersůw Oddalenia" - najnowsza p≥yta Fido jest juŅ dostÍpna! Album zabiera s≥uchacza w 50-minutowĪ podrůŅ przez trzy růŅne klimaty rapu: od dynamicznych funkowych bitůw oraz pozytywnych i zaskakujĪcych tekstůw, przez klasyczne brzmienia wzbogacone b≥yskotliwymi i mocnymi wersami, do ciep≥ych, przyjemnych sampli oraz przenikliwych i refleksyjnych zwrotek.

Na p≥ycie pojawiajĪ siÍ zarůwno reprezentanci legalnej sceny jak i podziemia. Go∂cinne zwrotki dograli: Raca, Qest oraz Joterpe. Za warstwÍ muzycznĪ w duŅej czÍ∂ci odpowiedzialny jest Fido. Na albumie udzielajĪ siÍ růwnieŅ tacy producenci jak: Spenser, Groch, NNFOF, Flesz, DJ Įuber oraz ZeroJeden. Na gramofonach natomiast: DJ Czarny, DJ Danek oraz DJ Jarzomb.

Album moŅna zamawiaś na staytrue.pl/fido P≥yta jest wydana w eleganckim digipacku a jej koszt to tylko 15PLN.
 • 01.Luľny joint (prod. Spenser) + Dj Czarny (02:40)
 • 02.Najgorszy (prod. Groch) + Dj Danek (03:51)
 • 03.Lofsong (prod. Dj Įuber) (03:08)
 • 04.Szczerze (prod. Fido) + Raca (03:19)
 • 05.To můj czas (prod. Fido) (03:22)
 • 06.Historia nieprawdziwa (prod. Spenser) (02:52)
 • 07.Po uszy (prod. NNFOF) + Qest (03:33)
 • 08.Na zewnĪtrz (prod. Fido) + Dj Danek (03:04)
 • 09.Na czarno (prod. Flesz) + Dj Czarny (03:22)
 • 10.Mog≥em (prod. Fido) + Joterpe (02:42)
 • 11.Serce (prod Fido) + Dj Jarzomb (02:14)
 • 12.1. Jak wiatr (prod. Fido - instrumental) (03:06)
 • 13.Chodľ ze mnĪ (prod. Groch) (03:39)
 • 14.Sze∂ś Wersůw Oddalenia (prod. Fido) (02:37)
 • 15.Nie mogÍ zostaś (prod Fido) (02:37)
 • 16.To můj czas (prod. ZeroJeden - remix) (03:53)
 
Raca - Gran Turismo REMIX feat. Peerzet, Bonson, Tetris, F.I.Z.O.L, Emtes, RY23 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.25 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, StayTrue Label, Singiel)
Stay True ma zaszczyt zaprezentowaś Wam dosyś nietypowy remix utworu Gran Turismo, z p≥yty Raca - Bobby Fischer. Z oryginalnej wersji pozosta≥ jedynie bit autorstwa Donatana i cuty DJ Ike'a. Raca napisa≥ nowĪ zwrotkÍ, a zamiast Mesa, moŅna us≥ysześ go∂cinie 6 innych MC (PeeRZet, Bonson, Te-Tris, F.I.Z.O.L, Emtes, RY23). Mixem i masteringiem utworu zajĪ≥ siÍ F.I.Z.O.L.

Przypominamy růwnieŅ Ņe album Bobby Fischer, ca≥y czas moŅna nabyś w dobrych sklepach †muzycznych, na allegro.pl i oczywi∂cie na stronie www.boffysicher.pl.
 • 1.Gran Turismo REMIX (07:14)
 
F.I.Z.O.L - Natural Born Bragga rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, StayTrue Label, Singiel)
W oczekiwaniu na solowy album duetu F.I.Z.O.L & aMAT - "UWAGA Flow, ktůry†ukaŅe siÍ juŅ w czerwcu, mamy przyjemno∂ś zaprezentowaś Wam freetrack pt. "Natural†Born Bragga". Za produkcjÍ odpowiedzialny jest szczeciŮski beatmaker†ESZU wspů≥pracujĪcy†na sta≥e ze *Studio ¶winia*, w ktůrym to teŅ realizowali∂my wszystkie wokale†i aranŅe. Na woskach DJ Hard Cut z WWA..."UWAGA Flow" juŅ wkrůtce
 • 1.Natural Born Bragga feat. DJ Hard Cut (prod. Eszu)
 
Raca - Bobby Fischer - Remixed rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.67 (3)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, Nielegal)
Stay True prezentuje 10 najlepszych remiksůw utworůw z p≥yty "Bobby Fischer". Na konkurs, ktůry trwa≥ do koŮca lutego, wp≥ynÍ≥o sporo zg≥oszeŮ, a poziom by≥ bardzo wyrůwnany. Po wielu godzinach debat zdecydowali∂my, Ņe zwyciÍzcy nie bÍdzie, choś Raca szepcze, Ņe Boroproduct, M. Rejmicz i Cok sĪ kozackimi producentami. Autorami najlepszych remiksůw sĪ: Boroproduct, Fleczer, Kelner, Michauu, M. Rejmicz, Morte, Cok, thaReal, Zamot, DSR Beats.

Przypominamy růwnieŅ, Ņe p≥yta "Bobby Fischer", ca≥y czas jest do nabycia na stronie: www.bobbyfischer.pl.

 • 01.Dwa wyjscia (Boroproduct RMX) (03:23)
 • 02.Zatracasz siebie (Fleczer RMX) (04:14)
 • 03.Chcia≥em powiedzieś cze∂ś (Kelner RMX)
 • 04.Nikt nie ma na mnie wp≥ywu (Michauu RMX) (02:53)
 • 05.Gran Turismo feat. Ten Typ Mes (M. Rejmicz RMX)
 • 06.Figury, Figuranci (Morte RMX) (04:04)
 • 07.Nikt nie ma na mnie wp≥ywu (Cok RMX) (02:33)
 • 08.Gran turismo feat, Ten Typ Mes (thaReal RMX) (03:18)
 • 09.Szo≥, Biznes (Zamot RMX) (03:20)
 • 10.Můg≥bym feat. Karolina Baszak (DSR Beats RMX)
 
Raca - TBA rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.50 (8)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, StayTrue Label, EP)
Po ma≥ych problemach organizacyjnych, prezentujemy drugi numer z internetowego projektu Racy. Za warstwÍ muzycznĪ, tak samo jak w przypadku pierwszej czÍ∂ci odpowiada Morte, a go∂cinie w utworze moŅemy us≥ysześ Pana Miros≥awa CzyŅykiewicza, ktůry wyrazi≥ zgodÍ na wykorzystanie fragmentu Bia≥ego wiersza. Kolejna czÍ∂ci historii pisanej razem z fanami, zostanie opublikowana do koŮca kwietnia! Stay True!
 • 1.Dzisiaj (prod. Morte)
 • 2.Jutro (go∂ś. Miros≥aw CzyŅykiewicz, prod. Morte) (05:25)
 
Morte - On My Way to Solitaria rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, StayTrue Label, EP)
Stay True prezentuje: Morte - On My Way to Solitaria. Debiutancki materia≥ m≥odego producenta z Rybnika. Instrumentalne 19sto minutowe EP oparte w g≥ůwnej †mierze na samplach i granych partiach instrumentalnych to prawie rok pracy, szukania pÍtli, nagrywania ∂cieŅek i †dopracowywania albumu w kaŅdym detalu.

Koncepcyjny charakter p≥yty pozwala na zapomnienie o zewnÍtrznym ∂wiecie i †towarzyszenie autorowi w tytu≥owej "drodze". RůŅnorodno∂ś tych o∂miu utworůw sprawia, Ņe zarůwno mi≥o∂nicy brzmienia †ciÍtych sampli jak i s≥uchacze nie zwiĪzani z rapem znajdĪ tu co∂ dla siebie.

Album jest tributem dla p≥yty DJ Embee - †"Tellings From Solitaria".
 • 1.Any Time, Any Place
 • 2.Ghetto Street
 • 3.No
 • 4.Falling Star
 • 5.Evening on the Road
 • 6.Whispering Trees
 • 7.To Eternity
 • 8.The Last Light at Night
 
Raca - Bobby Fischer (A capella) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 3.50 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, StayTrue Label, Konkurs)
MinÍ≥y zaledwie 2 miesiĪce od premiery p≥yty Racy "Bobby Fischer", a z nak≥adu liczĪcego 1000 p≥yt na naszym magazynie zosta≥o raptem kilkadziesiĪt sztuk i wciĪŅ moŅecie je zamawiaś na stronie www.bobbyfischer.pl. Cieszymy siÍ, Ņe docenili∂cie pracÍ Rafa≥a, oraz wszystkich osůb, ktůre by≥y zaangaŅowane w ten projekt i z tej okazji przygotowali∂my ma≥Ī gratkÍ dla wszystkich producentůw.

OtůŅ chcieliby∂my og≥osiś konkurs na najlepsze remiksy utworůw z p≥yty Racy. 10 najlepszych beatmakerůw, otrzyma od nas "Bobby'ego Fischer'a", a je∂li okaŅe siÍ, Ņe pracÍ ktůrego∂ z uczestnikůw konkursu powalĪ nas na kolana, to damy tej osobie szansÍ, na wydanie p≥yty producenckiej w naszym labelu.

Odpalajcie wiÍc swoje MPC i Fruit Loopsy, bo konkurs trwa zaledwie do koŮca lutego. Įyczymy wszystkim uczestnikom jak najlepszego brzmienia!

Stay True!


REGULAMIN KONKURSU <- pod tym linkiem

 • 01.Zagramy, Panie Szulc? (A capella) (03:33)
 • 02.Chcia≥em powiedzieś cze∂ś (A capella) (03:28)
 • 03.C.V. (A capella) (04:09)
 • 04.Gran turismo ft. Ten Typ Mes (A capella) (03:21)
 • 05.Mijamy siÍ ft. Karolina Baszak (A capella) (03:56)
 • 06.Szo≥, Biznes (A capella) (03:20)
 • 07.Nikt nie ma na mnie wp≥ywu (A capella) (02:32)
 • 08.Respirator (A capella) (03:12)
 • 09.Figury, figuranci (A capella) (03:18)
 • 10.Dwa wyj∂cia (A capella) (03:14)
 • 11.Stroboskopy ft. PMM (A capella) (03:59)
 • 12.Zatracasz siebie (A capella) (04:29)
 • 13.Witaj w piekle (A capella) (03:12)
 • 14.Můg≥bym ft. Karolina Baszak (A capella) (03:59)
 • 15.Rzadziej niŅ my (A capella) (03:32)
 • 16.Ostatni tramwaj (A capella) (04:08)
 
Raca - Bobby Fischer rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.42 (19)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, StayTrue Label, Album)
Raca, ktůrego do tej pory moŅna by≥o us≥ysześ we wspůlnych projektach ze StonĪ ("Znasz Nas" i "Samotno∂ś, Wolno∂ś, Pasja" ) oraz na "Vis a Vis" - nagranym wspůlnie z PeeRZeetem, przygotowa≥ pierwszy solowy album, pt. "Bobby Fischer". Za warstwÍ muzycznĪ odpowiedzialni sĪ: Donatan, Donde, Vixen, Radonis, Antek i duet producencki pochodzĪcy z Zielonej Gůry - NNFOF (No Name Full Of Fame). Go∂cinnie na p≥ycie udzielajĪ siÍ: Ten Typ Mes, szczeciŮski zespů≥ PMM oraz wokalistka Karolina Baszak. OprawĪ gramofonowĪ zajĪ≥ siÍ niezawodny DJ Ike, a za brzmienie ca≥o∂ci materia≥u odpowiada Fido. P≥ytÍ moŅna zamůwiś na www.bobbyfischer.pl.
 •  Promomix:Bobby Fischer (DJ Ike)
 •  01.Zagramy, Panie Szulc? (03:57)
 •  02.Chcia≥em powiedzieś cze∂ś (03:28)
 • 03.C.V. (04:43)
 •  04.Szo≥, Biznes (03:18)
 •  05.Nikt nie ma na mnie wp≥ywu (02:50)
 •  06.Respirator (03:22)
 •  07.Skit - Turysta (00:30)
 •  08.Gran turismo ft. Ten Typ Mes (03:20)
 •  09.Mijamy siÍ ft. Karolina Baszak (04:03)
 •  10.Figury, figuranci (03:21)
 •  11.Skit - Dwa wyj∂cia (00:21)
 •  12.Dwa wyj∂cia (03:12)
 •  13.Stroboskopy ft. PMM (04:05)
 •  14.Zatracasz siebie (04:31)
 •  15.Skit - Witaj w piekle (00:25)
 •  16.Witaj w piekle (03:28)
 •  17.Můg≥bym ft. Karolina Baszak (03:59)
 •  18.Rzadziej niŅ my (03:45)
 •  19.Ostatni tramwaj (04:39)
 
Raca - Zgadnij kto wrůci≥ rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.86 (14)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, StayTrue Label, Singiel)
Po nagraniu wokali na solowĪ p≥ytÍ, przysz≥a pora, by znůw przypomnieś siÍ s≥uchaczom. Przedstawiamy Wam spontaniczny numer Racy, nagrany i napisany w trakcie sesji nagraniowej na p≥ytÍ "Bobby Fischer", ktůra ukaŅe siÍ po wakacjach. Zgadnijcie kto wrůci≥.
 • 1.Zgadnij kto wrůci≥ (03:45)
 
Erking - Sixpack rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.75 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, StayTrue Label, Album)
Po wielu latach oczekiwania nadszed≥ czas, by boom-bapowe brzmienie z Zielonej Gůry podbi≥o serca s≥uchaczy nie tylko lokalnej sceny hip hop. Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy Wam debiutancki materia≥ Erkinga, by≥ego reprezentanta DMS Crew. Przygotujcie siÍ na solidnĪ porcjÍ rapu. Przygotujcie siÍ na SIXPACK!

Album wyprodukowany zosta≥ w ca≥o∂ci przez zielonogůrskie duo †- NoNameFullOfFame. Anonimowego do tej pory Erkinga, na p≥ycie wspiera miÍdzy innymi: Emas, Kerz, Cruz, Boomer, Ask oraz Karwan. Za brzmienie albumu odpowiedzialny jest Fido. Skrecze przygotowali DJ Ace oraz DJ Ike.

Wszystkie wokale zosta≥y zarejestrowane w studiu Akademickiego Radia Index 96FM w Zielonej Gůrze. Wszelkie průby kopiowania i rozpowszechniana albumu - jak najbardziej wskazane.
P³yta 1:
 • 1.Intro (prod NNFOF / feat. DJ Ace)
 • 2.Wracam tam (prod NNFOF / feat. DJ Ace) (05:05)
 • 3.Nie/trzeľwe umys≥y (prod NNFOF / feat. Cruz) (06:10)
 • 4.Ostatni raz (remix NNFOF / feat. Karwan, DJ Ike)
 • 5.Lokalny patriotyzm (prod NNFOF / feat. DJ Ace) (05:44)
 • 6.Fake queen (prod NNFOF / feat. Boomer, Ask, Emas, DJ Ike)
 • 7.Jeden dzieŮ (prod NNFOF / feat. Boomer) (05:11)
 • 8.Outro (prod NNFOF / feat. DJ Ace) (03:00)
P³yta 2:
 • 1.Muzyka bloki... (prod NNFOF / feat. Kerz, DJ Ace)
 • 2.¶wiat≥owstrÍt (prod NNFOF)
 • 3.Nie krzyczÍ o respekt (prod NNFOF / feat.. DJ Ike) (06:37)
 • 4.Tempo (prod NNFOF)
 
Boomer/Ask - Gdzie Jest Vibe? rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.80 (15)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, StayTrue Label, Album)
Stay True Prezentuje: Gdzie Jest Vibe? - premierowy projekt duetu Boomer&Ask. Album sk≥adajĪcy siÍ z 12 utworůw moŅna juŅ pobraś. Na p≥ycie go∂cinie pojawili siÍ: Cesar Comanche (Justuse League, USA), Kaze (RAWKUS 50, USA), LaikIke1, Raca, Stillo i VNM, warstwĪ muzycznĪ zajÍli siÍ: Expe, Kudel, Marsan, NNFOF, Oneno, Pikers, Returners, Szpalowski i Zio≥o, a winyl drapali:†DJ Ike, DJ Krug i DJ Prox. Wokale zosta≥y zarejestrowane w TrueSounds Studio i w studiu Radia Index 96FM, a za finalne brzmienie ca≥o∂ci materia≥u odpowiada†Fido. P≥ytÍ moŅna pobraś/zamůwiś na stronach www.gdziejestvibe.pl i www.staytrue.pl.
 • 01.Intro (prod. Expe, cuty. DJ Prox)
 • 02.Podpisz siÍ (feat. VNM, prod. Marsan, cuty. DJ Krug )
 • 03.Ch≥opaki z boja (prod. Kudel, cuty. DJ Prox)
 • 04.Luľny wa≥ek (prod: Oneno)
 • 05.Pan Problem i Pan Mam To W Dupie (prod.Kudel)
 • 06.Nie jestem superbohaterem (prod. Zio≥o)
 • 07.Jedenjedyny (feat. Cesar Comanche, prod. NNFOF, cuty. DJ Ike
 • 08.Gdzie jest vibe? (ref. Stillo, prod. NNFOF)
 • 09.Dywan g≥ůw (prod. Pikers)
 • 10.Rzuciś to? (feat. Raca, ref. Stillo, prod. Szpalowsky)
 • 11.Tracimy wszystko (feat. Kaze, LaikIke1, prod. The Returners)
 • 12.Gdzie jest remix? (feat. Raca ref. Stillo / prod. NNFOF)
 
RůŅni Wykonawcy - Pijacka czkawka rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.83 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, wytwůrnia nieznana, Singiel)
 • 1.Pijacka czkawka (04:36)
 
Raca/PeeRZet - Vis a Vis rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.89 (28)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Album)
 • Promomix:Vis a Vis - wersja ocenzurowana
 • Promomix:Vis a Vis - wersia oryginalna
 • 01. Przedstawienie Czas ZaczĪś (produkcja: Pewu, cuty: DJ Ike
 • 02.Mamy Go∂cia (produkcja: Tyno, cuty: DJ Ike) (05:51)
 • 03.Czemu Nie Przestajesz (produkcja: Wallcut, cuty: DJ Ike)
 • 04.Jeden DzieŮ (produkcja: DonDe, cuty: DJ Ike) (08:14)
 • 05.Můj Czas, Moje Miejsce (produkcja: Tyno, cuty: DJ Ike) (03:56)
 • 06.RozdroŅa (go∂ś. Ola) (produkcja: Nash)
 • 07.Gdyby (produkcja: Įuku & Marcus, cuty: DJ Ike) (04:06)
 • 08.Gin, Tonik (produkcja: Nash) (03:03)
 • 09.Zawias (go∂ś. Gedz) (produkcja: Bia≥y, cuty: DJ Ike) (03:36)
 • 10.Wstrzymaj oddech (produkcja: DonDe) (03:43)
 • 11.Gdyby (Remix) (produkcja: DonDe) (03:34)
 • 12.Jeden DzieŮ (Remix) (produkcja: DonDe) (02:41)
 
Erking - Tempo (prod. NNFOF) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.33 (3)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Nielegal)
Po dobrze przyjÍtym† "Ostatnim Razie" przyszed≥ czas na kolejny singiel Erkinga. JuŅ dzisiaj do sieci trafi≥ utwůr pod tytu≥em "Tempo", ktůry jest zwiastunem nadchodzĪcego albumu zielonogůrskiego rapera.† MuzykÍ do utworu przygotowali Siwski i Tykshta (No Name Full Of Fame), ktůrzy sĪ producentami wykonawczymi zbliŅajĪcego siÍ wielkimi krokami† albumu "Six Pack EP".

Wokale zosta≥y zarejestrowane w studiu Radia Index 96FM. Za brzmienie kawa≥ka odpowiedzialny jest GRB z zielonogůrskiej formacji Tamotua.

Zapraszamy do† pobrania
 • 1.Tempo (prod NNFOF) (08:05)
 
Raca/PeeRZet - Jeden dzieŮ [SP] rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.86 (7)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Singiel)
Stay True Label prezentuje; 'Jeden DzieŮ' - pierwszy z singli promujĪcych p≥ytÍ Raca/PeeRZet - 'Vis a Vis' LP. Co by by≥o, gdyby Ņycie zaleŅa≥o od jednego dnia? ZapadajĪcy w pamiÍś bit Donde'go, cuty: Dj Ike'a i duŅo mocnych, dosadnych wersůw Racy i PeeRZet'a.

W≥a∂nie dzi∂, w dzieŮ urodzin Racy mamy przyjemno∂ś zakomunikowaś Wam: Panie i Panowie, 'Vis a Vis' LP nadchodzi!! Ponadto, Donde i zielonogůrski duet producencki NoNameFullOfFame przygotowali remixy. Zapraszamy do ods≥uchania.

Autorem ok≥adki jest Marcin Antonowicz z Agencji Interaktywnej Drop Of Design.

Wsparcie: Undergrande.com, Instalki.pl, Drop Of Design, Inni Pro. Monk Produkcja

Patronat: Onet.pl, Hip-Hop.pl, Magazyn Hip Hop, Spinner, RadioRewers, Audycja Listen! (RadioIndex 96FM), Mobilizacja.pl, Slizg.eu, RapSite.pl, Koniaczek.pl,† Poznanhiphop.pl, B3.
 • 1.Jeden dzieŮ (prod. Donde, skrecze: Dj IKE) (08:14)
 • 2.Jeden dzieŮ (rmx. NNFOF) (05:50)
 • 3.Jeden dzieŮ (rmx. Donde)
 • 4.Jeden dzieŮ (prod. Donde) - wersja radiowa (08:15)
 • 5.Jeden dzieŮ (acapella) (03:13)
 
RůŅni Wykonawcy - Stay True (feat. El da Sensei) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 3.67 (3)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Singiel)
Stay True prezentuje najnowszĪ produkcjÍ reprezentantůw labelu, za warstwe wokalnĪ odpowiadajĪ: Bek-on, Boomer , Dekim oraz Himalion, w refrenie wspiera ich legenda undergroundu zza oceanu: ElDaSensei, a za deckami stanĪ≥ DJ Prox. Za perkusjÍ, bas i sample odpowiedzialny jest Expe, oraz, w remixie, duet producencki NoNameFullOfFame).

OprawÍ graficznĪ tradycyjnie przygotowa≥ Marcin Antonowicz z Agencji Interaktywnej DropOfDesign
 • 1.Stay True - (feat. El da Sensei, DJ Prox) prod. Expe (04:29)
 • 2.Stay True - (feat. El da Sensei, DJ Prox) prod. NNFOF
 • 3.Stay True - (feat. El da Sensei, DJ Prox) - acapella 92BPM (04:22)
 
Bonny Larmes - Beat Tape: From My Records Crate rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.75 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Nielegal)
 • 01.Intro
 • 02.Ehh
 • 03.After Several years
 • 04.Gumbolt
 • 05.Interlude I
 • 06.Schoolbag
 • 07.Cnota
 • 08.That is good place
 • 09.Million Stars
 • 10.Interlude II
 • 11.Bonny (Records Carte Theme)
 • 12.Utwůr nienazwany
 • 13.One Night With Dirty Wax
 • 14.New Musical Forms
 • 15.Without Return
 • 16.Try To See
 • 17.6:20
 • 18.Outro
 
Boomer - Klik klik Boom! rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.40 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Singiel)
 • 1.Klik Klik Boom (feat. Raca, DJ Ike) [prod. NNFOF]
 • 2.Klik Klik Boom (feat. Raca, DJ Ike) [Zio≥o Remix]
 • 3.Klik Klik Boom (feat. Raca, DJ Ike) [Acapella]
 
Boomer/Ask - Podpisz siÍ (feat. VNM) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.75 (8)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Singiel)
StayTrue prezentuje d≥ugo oczekiwany singiel duetu Boomer&Ask - 'Podpisz siÍ'. W utworze go∂cinnie pojawia siÍ VNM.  Za  produkcjÍ  bitu  odpowiedzialny  jest  Marsan,  za∂  za  skrecze  DJ Krug-R. Dodatkowo, utwór  zosta≥  zremiksowany  przez  producnetów  takich jak: Czubitson,  Expe,  Ment XXL,  NoNameFullOFFame  i  Oneno.

Singiel zwiastuje  zapowiadanĪ  na  jesieŮ  debiutanckĪ  p≥ytÍ  ch≥opaków pod  tytu≥em  'Gdzie jest vibe?'.  Materia≥  zarejestrowano w studiu Radia Index 96FM. Za brzmienie odpowiedzialny jest PeWuO (Stello Gram)

Boomer&Ask
StayTrue
 • 1.Podpisz siÍ (prod. Marsan) (04:16)
 • 2.Podpisz siÍ (remix Czubitson) (04:21)
 • 3.Podpisz siÍ (remix Expe) (03:50)
 • 4.Podpisz siÍ (remix Ment XXL) (04:05)
 • 5.Podpisz siÍ (remix NoNameFullOFFame) (04:19)
 • 6.Podpisz siÍ (remix Oneno) (03:42)
 
RůŅni Wykonawcy - Skill 2 Kill 2009 - zapis walk rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.83 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Nielegal)
28 marca w zielonogórskim klubie Kot≥ownia, odby≥a siÍ bitwa freestylowa - Skill 2 Kill, w której wygra≥ Czeski, pokonujĪc w finale Flinta. Trzecie miejsce na podium zajĪ≥ Villmar, a tuŅ za nim, uplasowa≥ siÍ posiadacz najciekawszej ksywki wieczoru – Ga≥a. A juŅ dzi∂, dziÍki uprzejmo∂ci audycji Listen! (Radio Index), prezentujemy zapis audio wszystkich walk z tej imprezy.

Stay True
P³yta 1:
 • 1.Flint - Hajduk (06:10)
 • 2.Hormon - Polak (06:01)
 • 3.Ga≥a - Cieniu (06:07)
 • 4.Fajski - Rademenez (05:33)
 • 5.Theodor - GrubyTony GRB (06:14)
 • 6.Vilimar - Qest (06:05)
 • 7.Czeski - Jotka (06:36)
 • 8.BTM - Himalaj (06:42)
P³yta 2:
 • 1.Flint - Polak (świerśfina≥) (06:01)
 • 2.Ga≥a - Rademenez (świerśfina≥) (06:29)
 • 3.GrubyTony GRB - Vilimar (świerśfina≥) (06:19)
 • 4.Czeski - BTM (świerśfina≥)
P³yta 3:
 • 1.Flint - Ga≥a (pů≥fina≥) (05:13)
 • 2.Vilimar - Czeski (půlfina≥) (06:03)
P³yta 4:
 • 1.Villmar - Ga≥a (walka o 3 miejsce) (04:38)
 • 2.Flint - Czeski (fina≥)
 
Boomer/NNFOF - Skill 2 Kill (Promo Track) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 3.33 (3)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Singiel)
28 marca, w klubie Kot≥ownia, odbÍdzie siÍ pierwsza w Zielonej Górze bitwa freestyle'owa z prawdziwego zdarzenia - Skill 2 Kill 2009. Poza pojedynkami na s≥owa, tego wieczoru bÍdzie moŅna us≥ysześ jednego z lepszych debiutantów 2008 roku - RacÍ, a takŅe Mes’a (2cztery7) - który szykuje drugĪ p≥ytÍ solowĪ.

Dzi∂ mamy zaszczyt zaprezentowaś Wam utwór promujĪcy Skill 2 Kill, w wykonaniu Boomera, na bicie ch≥opaków z No Name Full Of Fame.

WiÍcej informacji o bitwie, zapisach, jury na stronie www.skill2kill.pl

StayTrue.pl
 • 1.Skill 2 Kill (Promo Track) (02:41)
 
TenTypMes - Zapowiedz trasy TenTypMes i Raca/Stona rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Nielegal)

Stay True i Alkopoligamia.com z dumĪ obwieszczajĪ, Ņe Ten Typ Mes i Raca/Stona ruszajĪ w trasÍ !!

22 stycznia 2009 w S≥ubicach rozpocznie siÍ trasa koncertowa promujĪca dwa albumy – zapowiadane na pierwszy kwarta≥ 2009 roku drugie solo Mesa, oraz ‘Samotno∂ś, Wolno∂ś, Pasja’ – legalny debiut trio Raca/Stona/Dj Ike.

Na serii imprez, od Pomorza aŅ po Tatry, bÍdzie moŅna us≥ysześ premierowe utwory artystów, nabyś p≥yty oraz gadŅety zwiĪzane nimi!.

Na dzieŮ dzisiejszy plan koncertowy wyglĪda nastÍpujĪco:

22-01 - S≥ubice

23-01 - Įary

24-01 – Legnica

06-02 - Gorzów

07-02 - Szczecin

20-02 – Bydgoszcz

RozkrÍcimy jeszcze niejeden klub!  

 

Je∂li chcesz, aby koncert odby≥ siÍ równieŅ w Twoim mie∂cie, skontaktuj siÍ z nami.

Booking & Info Koncertowe:

Rafa≥ ‘Hax’ KozdÍba

mobile: 608-299-156

gg: 1159629

mail: booking@staytrue.pl    

Do zobaczenia na koncertach i do us≥yszenia na p≥ytach !!

Stay True & Alkopoli

 • 1.Ten Typ Mes Zaprasza Na TrasÍ Mes & Raca/Stona ! [Audio] (01:49)
 
Raca - Jeden Argument rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.29 (7)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, StayTrue Label, Singiel)
PiÍś sekund, jeden argument... Czasu jest coraz mniej. Czujesz kaŅdĪ uciekajĪcĪ sekundÍ na w≥asnej skórze. Zastanawiasz sie, jakĪ rolÍ grasz w tym spektaklu. Krótka, brutalna rozmowa kata z ofiarĪ, zakoŮczona puentĪ, która zaskoczy wszystkich. Czas siÍ skoŮczy≥... Co siÍ stanie ?
 
Sprawdľcie 'Jeden Argument', drugi i ostatni singiel spoza p≥yty Raca/Stona/Dj Ike.

Za tekst i rap odpowiada Raca, bit wyprodukowa≥ Matek, skeczami zajĪ≥ siÍ za∂ Dj Ike. ZachÍcamy do ods≥uchu !

 • 1.Jeden Argument (04:23)
 
Himalion - Korzenie i Owoce rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, StayTrue Label, EP)
Opis albumu
 • 1.OgieŮ (04:28)
 • 2.M≥oda Krew (feat. Michajah) (03:48)
 • 3.Jamajska Masakra P≥ytĪ WinylowĪ
 • 4.Wojna (04:51)
 • 5.Szacunek (01:54)
 • 6.SĪ takie dni (03:39)
 • 7.Mia≥em Sen
 
Raca/Stona/Dj Ike - Wchodzimy do Gry - wyniki konkursu rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.50 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, StayTrue Label, Singiel)
PowracajĪc po ¶wiÍtach i ŅyczĪc Wam udanego Nowego Roku, Raca, Stona i ekipa StayTrue z dumĪ og≥aszajĪ wyniki konkursu patronowanego przez Hip-Hop.pl.

Do 21go grudnia nap≥ynÍ≥o ok. 120 zwrotek konkursowych. ZwyciÍzcĪ zostali:  Pezu, ex aequo z Fazikiem (z dedykacjĪ od Richa Forestera).

PoniŅej przedstawiamy ZwyciÍzców, WyróŅnionych i dwa zdecydowane najciekawsze zjawiska tego konkursu.  Wygranych witamy na nowej p≥ycie. WyróŅnieni otrzymajĪ p≥yty 'Samotno∂ś Wolno∂ś Pasja'.

ZwyciÍzcy :
Pezu
Fazik

WyróŅnieni:
Demsi
Karter
Zamar
Danny

Ciekawe zjawiska :) :
Goryl
Kader

Wielkie dziÍki za tak duŅe zainteresowanie, wygra≥ Hip-Hop!

StayTrue !!!

P³yta 1:
 • 1.Pezu (03:29)
 • 2.Fazik (01:13)
P³yta 2:
 • 1.Zamar
 • 2.Danny
 • 3.Demsi
 • 4.Karter (01:11)
P³yta 3:
 • 1.Goryl
 • 2.Kader
 
Raca - Mg≥a (prod. Kada) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, ToSieWytnie Records, Singiel)
'Mg≥a' to pierwszy z singli, które nie znalaz≥y siÍ na longplayu Raca/Stona/Dj Ike.

DajĪca do my∂lenia chwila refleksji na temat otaczajĪcego nas ∂wiata. Codzienno∂ś skonfrontowana z chwilami rozluľnienia. Bit wyszed≥ spod rÍki Kady znanej z produkcji m.in. dla DonGuralEsko. Mix i mastering:Stona.

Ponadto przypominamy Ņe ca≥y czas trwa sprzedaŅ p≥yty ‘Samotno∂ś, Wolno∂ś, Pasja’, a zamówieŮ moŅna dokonywaś pod adresem: sklep@tosiewytnie.com.
 • 1.Mg≥a (prod. Kada) (04:02)
 
RACA/STONA/DJ IKE - Wchodzimy do gry - Konkurs dla MC rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, ToSieWytnie Records, Singiel)
Pod koniec paľdziernika nak≥adem ToSieWytnie Records ukaza≥a siÍ debiutancka p≥yta projektu RACA/STONA/DJ IKE - 'Samotno∂ś, Wolno∂ś, Pasja'. Jako, Ņe prace nad kolejnym albumem Racy sĪ juŅ w toku, wspólnie z ekipĪ StayTrue przygotowa≥ on konkurs dla m≥odych MC. NagrodĪ dla jego zwyciÍzców bÍdzie moŅliwo∂ś wystĪpienia na drugim LP projektu RACA/STONA/DJ IKE.

Aby wziĪś udzia≥ w konkursie naleŅy pobraś instrumental singla ‘Wchodzimy do gry’, nastÍpnie dograś swojĪ zwrotkÍ (16 wersów)  i wys≥aś jĪ na adres mailowy konkurs@staytrue.pl (MP3 w  jako∂ci min. 192Kbps.). Termin nadsy≥ania zg≥oszeŮ mija 21 grudnia o godzinie 24:00. Spo∂ród nades≥anych dem, jury w sk≥adzie Raca i Stona, wybiorĪ najlepszĪ zwrotkÍ, a zwyciÍzca konkursu zostanie poinformowany drogĪ mailowĪ.

Ponadto przypominamy Ņe ca≥y czas trwa sprzedaŅ p≥yty ‘Samotno∂ś, Wolno∂ś, Pasja’, a zamówieŮ moŅna dokonywaś pod adresem: sklep@tosiewytnie.com.
 • 1.Wchodzimy do gry (02:50)
 • 2.Wchodzimy do gry - Instrumental (03:29)
 
Cesar Comanche - Hands High rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, Nielegal)
Z inicjatywy grupy dwaem i labelu BrudneRapy.pl, przy wsparciu finansowym serwisu Instalki.pl we Wroc≥awiu zostanie nakrÍcony klip promujĪcy nadchodzĪcy album Cesara Comanche „Die In Your Lap” do utworu „Hands High”. A 4 czerwca zapraszamy wszystkich do klubu Alibi na koncert Cesar Comanche + Ghettostock + Returners. Wiecej info na www.brudnerapy.pl .
 • 1.Hands high
 
OsobieSam&Embi - Teraz My rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, StayTrue Label, Singiel)
Label BrudneRapy.pl ma zaszczyt przedstawiś singiel duetu OsobieSam/Embi , który pracuje w≥a∂nie nad p≥ytĪ. Na Singlu znajdziecie Acapelle i 3 remixy. Utwór promocyjny jest utrzymany w stylu bragga, jednak na samej p≥ycie materia≥ bÍdzie zróŅnicowany. WiÍcej info na www.brudnerapy.pl.
 • 1.Intro Maestro (Kroz)
 • 2.Teraz My (prod. RaV)
 • 3.Teraz My (acapella)
 • 4.Teraz My (DaEmo rmx)
 • 5.Teraz My (GrubyStach rmx)
 • 6.Teraz My (Kroz rmx)
 
KotuOne - Freedom Fighters Promo Track rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, StayTrue Label, Mixtape)
Label BrudneRapy.pl prezentuje utwůr promujĪcy kwietniowy festiwal Freedom Fighters Reggae Jam 2008, ktůry odbÍdzie siÍ 12.04.2008 na dziedziŮcu ĮagaŮskiego Pa≥acu Kultury i Sportu. Track w ca≥o∂ci zrealizowany w zielonogůrskim OSI.rec Studio. WiÍcej info na www.ffreggaejam.pl i www.myspace.com/ffreggaejam
 • 1.Freedom Fighters Promo Track (01:27)
 
Brudnerapy.pl - OsobieSam/SoundCut "W Szaro∂ci T≥umu Ep" rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(wytwůrnia nieznana)
Label BrudneRapy.pl ma przyjemno∂ś przedstawiś d≥ugo oczekiwanĪ produkcjÍ OsobieSam/SoundCut "W szaro∂ci t≥umu EP". Projekt, nad którym pracowali OsobieSam (rap) oraz SoundCut (muzyka) powstawa≥ oko≥o pó≥ roku i zamknĪ≥ siÍ w o∂miu trackach. W projekcie tym go∂cinnie udzieli≥ siÍ  Da Emo w utworze „GorĪczka sobotniej nocy”. P≥yta utrzymana w do∂ś poetyckich klimatach.  www.wszaroscitlumuep.brudnerapy.pl .
 • 1.Intro
 • 2.Twarze w deszczu
 • 3.Poezja umiera
 • 4.To
 • 5.W szaro∂ci t≥umu
 • 6.GorĪczka sobotniej nocy (feat. Da Emo)
 • 7.Lodem malarz ciep≥ych barw
 • 8.Outro