Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - Abstraktcrew

 Abstraktcrew rap graffiti breakdance video
Abstraktcrew - Mixtape rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Nielegal)
Zbiůr trackůw, ktůre nigdy nie znalaz≥y miejsca w Ņadnym spůjnym projekcie. WiÍkszo∂ś z nich, nagrana jest na instrumentalach.
 • 1.Phase - Miasto Duchůw (02:36)
 • 2.Merk - SMP2 (03:12)
 
Abstraktcrew - Specyfik rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.67 (3)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Nielegal)

Specyfik to debiutancki krĪŅek trzech MC's - Mista, Phase'a i Mahatmy. Ich specyficzne flow przesiĪka klasyczne produkcje piÍciu producentůw, ktůrych charakteryzuje jedno - ciÍŅkie, brudne brzmienie. Smaku dodajĪ skrecze wysmaŅone przez Dj'a Qmaka. Ta p≥yta to powrůt do korzeni gatunku. Reprezentanci Zdolnego ¶lĪska przedstawiajĪ swůj punkt widzenia na ∂wiat,
ktůry ich otacza. Z perspektywy czynnych uczestnikůw opowiadajĪ historie blokůw SMP. Podkre∂lajĪ silnĪ wiÍľ z muzykĪ, ktůra jest nieod≥ĪcznĪ czÍ∂ciĪ ich codziennej egzystencji. NiosĪ tre∂ci, z ktůrymi moŅe utoŅsamiaś siÍ wielu mieszkaŮcůw osiedli z "wielkiej p≥yty", w ca≥ej Polsce.

Specyfik w postaci fizycznej (Digi-Pack) moŅna nabyś:
Na stronie www.labiryntshop.pl
W sklepie Labiryntshop przy ul. Broniewskiego 65B (dawna Adrenalina) oraz bezpo∂rednio od zespo≥u na koncertach lub poprzez z≥oŅenie zamůwienia abstraktcrew@o2.p

ZachÍcamy wszystkich mi≥o∂nikůw Hip Hopu rodem z lat 90 do przes≥uchania tego materia≥u.

 • 01.Intro (03:08)
 • 02.SMP II (04:03)
 • 03.Zbyt wiele zagadek (05:10)
 • 04.Cztery elementy (04:10)
 • 05.Numer z szumem (+Daya) (06:37)
 • 06.Klan (04:27)
 • 07.Po≥owa (04:06)
 • 08.Epidemia (04:44)
 • 09.LeŮ (05:08)
 • 10.Wypad (+Bart) (02:49)
 • 11.¶wiat to getto (04:47)
 • 12.Hardcore'owy zawodnik (04:45)
 • 13.Outro (03:06)