Aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz żeby hajs się zgadzał używamy ciasteczek.
Szczegółowe informacje

hip-hop.pl »

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Patronowanie imprez i płyt

 • Regulamin przyznawania patronatów nad imprezami oraz pakiety promocyjne
 

§1 Postanowienia ogólne i definicje:


 1. Definicje ważniejszych pojęć:

  • Redakcja Hip-Hop.pl - zespół osób wybranych przez właściciela portalu zarządzających serwisem społecznościowym Hip-Hop.pl, którego właścicielem jest firma Hip-Hop.pl spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8.

  • Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto na Portalu Hip-Hop.pl

  • Organizator potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

  • Regulamin musi być akceptowany w całości, w przeciwnym razie Organizatorowi nie wolno tytułować Hip-Hop.pl mianem patrona medialnego imprezy.

§2 Regulamin przyznawania patronatów nad imprezami:

 1. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia planu promocji imprezy, a w szczególności ilości wydrukowanych plakatów, ulotek, biletów i innych form reklamy oraz pozostałych patronów medialnych.

 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania patronatu jest umieszczenia aktualnego logotypu Hip-Hop.pl na wszystkich materiałach promocyjnych, w tym szczególnie na plakatach i ulotkach. Logotyp jest do pobrania na stronie www.hip-hop.pl/extras. Można też zgłosić się z prośbą o logotyp na mail redakcja@hip-hop.pl

 3. Wielkość logotypu na plakatach określona jest w zależności od wielkości plakatu. Wzór Logotypu, który należy umieścić na plakacie znajduje się w dziale extras.

 4. Logotyp Hip-Hop.pl musi znajdować w odpowiedniej odległości od górnej lub dolnej krawędzi plakatu. Jeżeli logo Hip-Hop.pl ma znajdować się na dole plakatu, to spód logotypu powinien zostać umieszczony 5 centymetrów powyżej dolnej krawędzi plakatu. Jeżeli logo Hip-Hop.pl ma znajdować się na górze plakatu, to góra logotypu powinna zostać umieszczona 5 centymetrów poniżej górnej krawędzi plakatu. Te odległości dotyczą wszystkich wymiarów plakatu.

 5. Organizator zobowiązany jest przedstawić projekt plakatu przed jego drukowaniem do akceptacji najpóźniej 5 dni roboczych przed imprezą. Nie można użyć na plakacie loga Hip-Hop.pl bez akceptacji jego położenia i wyglądu.

 6. Na życzenie Hip-Hop.pl organizator zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie rzeczywistego plakatu promującego imprezę rozwieszonego na afiszach, w klubie itp., celem potwierdzenia prowadzenia kampanii promocyjnej z wykorzystaniem loga Hip-Hop.pl.

 7. Na życzenie Hip-Hop.pl organizator ma przedstawić media plan promocji wydarzenia w mediach przed imprezą oraz rozliczyć się z jego wykonania po zakończeniu promocji. W media planie powinny być dokładnie wypisane, opisane i wycenione świadczenia każdego z patronów medialnych imprezy.

 8. Hip-Hop.pl może odmówić objęcia patronatu medialnego nad imprezą bez podania przyczyny.

 9. Logo Hip-Hop.pl jest prawnie zastrzeżonym międzynarodowym znakiem graficznym, zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP. Używanie w materiałach promocyjnych tylko za zgodą firmy Hip-Hop.pl

 10. Licencja jednorazowa, nieprzechodnia i niezbywalna na użycie loga Hip-Hop.pl w ramach promocji imprezy udzielana jest organizatorowi w ramach patronatu. Koszt takiej licencji to 1000 złotych (netto) i rozliczany jest barterowo w ramach świadczeń promocyjnych pomiędzy Hip-Hop.pl i Organizatorem. W ramach tej licencji organizator może używać loga Hip-Hop.pl tylko i wyłącznie w materiałach promujących imprezę.

 11. Niedotrzymanie warunków regulaminu, będzie skutkowało zaprzestaniem działań promocyjnych imprezy na Hip-Hop.pl, mimo zamieszczenie logotypu Portalu na plakatach.

 12. W wyniku naruszenia któregoś z punktu niniejszego regulaminu przez Organizatora, Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do wycofania się z promocji imprezy i dochodzenia roszczeń w ramach pokrycia kosztów, wynikających z przeprowadzonej promocji imprezy Portalu Hip-Hop.pl.

§3 Przewidujemy trzy formy patronatu medialnego:

3.1. Patronat Standardowy


 1. Przyznawany jest bez względu na rangę imprezy.

 2. Informacja o imprezie znajdzie się na specjalnej podstronie wraz z plakatem.

 3. Strona opisująca imprezę wyróżniona zostanie najwyższą wiarygodnością i statusem patronatu.

 4. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w dziale 'Kalendarium imprez' w formie wyboldowanego linku.

 5. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w formie graficznej (miniaturka plakatu) w rotatorze znajdującym się w menu po lewej, dział "Balangi".

 6. Organizator ma możliwość założenia sprzedaży/ rezerwacji biletów na imprezę przez stronę Hip-Hop.pl (promowane dodatkowym newsem w dziale 'najważniejsze wydarzenia' wyświetlanym regionalnie wg województwa).

 7. Organizator ma możliwość przeprowadzenia konkurs biletowego, z dodatkowym, wyróżnionym newsem w dziale donosy.

 8. Logotyp Hip-Hop.pl musi znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych. Na plakatach logotyp musi być w wielkości odpowiedniej do rozmiaru plakatu (szczegółowy opis rozmiarów w pkt. 5 §2).

 9. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie.

 10. Organizator zobowiązany jest do akredytacji dwóch osób w celu przeprowadzenia fotorelacji z imprezy, czy też wywiadów z artystami.

 11. Pozostałe opcje reklamy są płatne.

 12. Wartość świadczeń Hip-Hop.pl w ramach patronatu standardowego wynosi 1800 zł (netto) i rozliczana jest barterowo w ramach wymiany świadczeń reklamowych.


3.2. Patronat Główny

 1. Przyznawany jest gdy impreza ma charakter co najmniej ogólnopolski i jest więcej niż jeden patron medialny.

 2. Informacja o imprezie znajdzie się na specjalnej podstronie wraz z plakatem.

 3. Strona opisująca imprezę wyróżniona zostanie najwyższą wiarygodnością i statusem patronatu.

 4. Banner promujący na 3 tygodnie przed imprezą (468 x 60 px, maks. 35 kb, flash lub gif).

 5. Zamieszczenie na Hip-Hop.pl materiałów promocyjnych audio/ video z zapowiedzią imprezy.

 6. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w dziale 'Kalendarium imprez' w formie wyboldowanego linku.

 7. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w formie graficznej (miniaturka plakatu) w rotatorze znajdującym się w menu po lewej, dział "Balangi".

 8. Organizator ma możliwość założenia sprzedaży/ rezerwacji biletów na imprezę przez stronę Hip-Hop.pl (promowane dodatkowym newsem w dziale 'najważniejsze wydarzenia').

 9. Organizator ma możliwość przeprowadzenia konkurs biletowego, z dodatkowym, wyróżnionym newsem w dziale donosy.

 10. Logotyp Hip-Hop.pl musi znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych. Na plakatach logotyp musi być w wielkości odpowiedniej do rozmiaru plakatu (szczegółowy opis rozmiarów w pkt. 5 §2). Ponadto przy logotypie Hip-Hop.pl musi znaleźć się wyraźna informacja: "Główny patron imprezy".

 11. Hip-Hop.pl nazywany jest patronem głównym na wszystkich materiałach promocyjnych (w tym spotach radiowych i telewizyjnych).

 12. Hip-Hop.pl jest wyłącznym patronem medialnym spośród stron internetowych o kulturze Hip-Hop.

 13. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie.

 14. Organizator zobowiązany jest do akredytacji dwóch osób w celu przeprowadzenia fotorelacji z imprezy, czy też wywiadów z artystami.

 15. Pozostałe opcje reklamy są płatne.

 16. Wartość świadczeń Hip-Hop.pl w ramach patronatu głównego wynosi 2400 zł (netto) i rozliczana jest barterowo w ramach wymiany świadczeń reklamowych.

3.3. Patronat All Inclusive


 1. Przyznawany jest wyłącznie największym wydarzeniom o charakterze co najmniej ogólnopolskim.

 2. Informacja o imprezie znajdzie się na specjalnej podstronie wraz z plakatem.

 3. Strona opisująca imprezę wyróżniona zostanie najwyższą wiarygodnością i statusem patronatu.

 4. Banner promujący na 4 tygodnie przed imprezą (468 x 60 px, max 35 kb, flash lub gif).

 5. Zamieszczenie na Hip-Hop.pl materiałów promocyjnych takich jak video/ audio zapowiedzi.

 6. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w dziale 'Kalendarium imprez' w formie wyboldowanego linku.

 7. Odnośnik prowadzący do podstrony z opisem imprezy znajdzie się na głównej stronie w formie graficznej (miniaturka plakatu) w rotatorze znajdującym się w menu po lewej, dział "Balangi".

 8. Organizator ma możliwość założenia sprzedaży/ rezerwacji biletów na imprezę przez stronę Hip-Hop.pl (promowane dodatkowym newsem w dziale 'najważniejsze wydarzenia').

 9. Organizator ma możliwość przeprowadzenia konkurs biletowego, z dodatkowym, wyróżnionym newsem w dziale donosy.

 10. Organizator zobowiązany jest do przesłania zdjęć po zakończeniu imprezy (koncertu), które zostaną umieszczone jako fotorelacja na portalu.

 11. Logotyp Hip-Hop.pl musi znaleźć się na wszelkich materiałach promocyjnych. Na plakatach logotyp musi być w wielkości odpowiedniej do rozmiaru plakatu (szczegółowy opis rozmiarów w pkt. 5 §2).

 12. Logo i informacja o patronacie Hip-Hop.pl podawane jest na wszystkich materiałach promocyjnych (łącznie z tv i radio).

 13. Hip-Hop.pl może zastrzec sobie wyłączność na wywiad z artystą występującym podczas imprezy spośród mediów hip-hop'owych.

 14. Hip-Hop.pl jest jedynym medium hip-hop'owym promującym wydarzenie.

 15. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie lub skorzystania z innych form promocji, np. wizualizacji.

 16. Organizator zobowiązany jest do akredytacji dwóch osób w celu przeprowadzenia fotorelacji z imprezy, czy też wywiadów z artystami.

 17. Wartość świadczeń Hip-Hop.pl w ramach patronatu All Inclusive wynosi 3000 zł (netto) i rozliczana jest barterowo w ramach wymiany świadczeń reklamowych.

 18. Pozostałe opcje reklamy są płatne.

§4 Postanowienia końcowe:


 1. Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

 2. Hip-Hop.pl udostępnia Regulamin w wizytówce każdego Organizatora.

 3. Zmiany w Regulaminie nie wymagają uzgodnień z Organizatora.

 • Regulamin przyznawania patronatów nad płytami oraz pakiety promocyjne
 

Uwaga! Ten zapis odnosi się do wszystkich form patronatu:

Na życzenie Hip-Hop.pl wydawca przedstawia media plan promocji wydawnictwa w mediach przed premierą oraz rozlicza się z jego wykonania po zakończeniu promocji.

Wydawca zobowiązany jest do premierowego dostarczenia wszelkich materiałów promocyjnych audio/video (single, promomix, teledyski itd) oraz graficznych (fotorelacje) związanych z patronowaną płytą do zamieszczenia premierowo na Hip-Hop.pl. Ponadto powinien przesłać na adres redakcji promocyjne egzemplarze płyty z autografem artysty, które będą nagrodą dla czytelników w konkursie na Portalu Hip-Hop.pl oraz posłużą do przeprowadzenia wywiadu.

Logo Hip-Hop.pl jest prawnie zastrzeżonym międzynarodowym znakiem graficznym, zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP. Używanie w materiałach promocyjnych tylko za zgodą firmy Hip-Hop.pl s.c.

Patronat Standardowy


 • logotyp Hip-Hop.pl musi zostać umieszczony na wszystkich materiałach promocyjnych

 • logotyp Hip-Hop.pl na teledysku, musi być umieszczony na osobnej planszy

 • wszystkie newsy dotyczące płyty publikowane w dziale 'Donosy' z patronatem

 • info w dziale "patronujemy" przez 3 tygodnie

 • konkurs płytowy (po przesłaniu płyt promocyjnych) na profilu Instagram Hip-Hop.pl

Patron główny


 • logotyp Hip-Hop.pl na wszystkich materiałach promocyjnych wraz z informacją tekstową "Patron główny" powinien być o 50% większy niż największy z pozostałych logotypów partnerów medialnych

 • Hip-Hop.pl nazywany jest patronem głównym na wszystkich materiałach promocyjnych

 • Hip-Hop.pl jest wyłącznym patronem medialnym spośród stron internetowych o Hip-Hop'ie

 • Hip-Hop.pl zobowiązuje się do:

  1. emisji baneru promującego przez 3 tygodnie (468 x 60 px, maks. 35 kb, flash lub gif)

  2. wszystkie news dotyczące płyty publikowane w dziale 'Donosy' z patronatem

  3. przez 4 tygodnie wpis w dziale "patronujemy"

  4. konkurs płytowy (po przesłaniu płyt promocyjnych) na profilu Instagram Hip-Hop.pl

  5. inne materiały promocyjne (teledyski, mp3, fotorelacje, wywiad) zamieszczone na serwerze Hip-Hop.pl w dziale najważniejsze wydarzenia

  6. newsy dotyczące płyty zamieszczane na Facebooku Hip-Hop.pl (1-3)


Wyłączny patronat (ALL INCLUSIVE)


 • Hip-Hop.pl jest jedynym medium Hip-Hop'owym promującym płytę

 • logo i informacja o patronacie Hip-Hop.pl podawane jest na wszystkich materiałach promocyjnych (łącznie z TV i radio)

 • Hip-Hop.pl zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa w publikacji wywiadu

 • Hip-Hop.pl zobowiązuje się do:

  1. baner reklamujący wydarzenie lub płytę na portalu przez 4 tygodnie (468 x 60 px, maks. 35 kb, flash lub gif)

  2. wszystkie news dotyczące płyty publikowane w dziale 'Donosy' z patronatem

  3. przez 5 tygodni wpis w dziale "patronujemy"

  4. konkurs płytowy (po przesłaniu płyt promocyjnych) na profilu Instagram Hip-Hop.pl

  5. inne materiały promocyjne (Teledyski, mp3, fotorelacje, wywiad) zamieszczone na serwerze Hip-Hop.pl w dziale najważniejsze wydarzenia

  6. newsy dotyczące płyty zamieszczane na Facebooku Hip-Hop.pl (1-3)


Niezastosowanie się do któregoś z punktów oznaczać będzie niedotrzymanie warunków patronatu, efektem czego będzie zaprzestanie promocji płyty na portalu Hip-Hop.pl.

Instrukcje i procedury zamieszczania materiałów promocyjnych (mp3, video, grafika, artykuły) na Hip-Hop.pl.

 • Co muszę zrobić aby uzyskać patronat medialny Hip-Hop.pl nad moją płytą?
 

Aby starać się o uzyskanie patronatu Hip-Hop.pl nad płytą należy e-mailem redakcja@hip-hop.pl przesłać materiał lub jego próbkę (singiel, promomix) wraz z krótkim opisem zespołu i płyty.

Należy także podać wszelkie szczegóły dotyczące sposobu wydania albumu (legal, nielegal, cd, internet) oraz plan promocji płyty. Prosimy także o przedstawienie listy innych potencjalnych mediów, które obejmą patronat nad płytą.

Podstawowym warunkiem jest umieszczenie loga Hip-Hop.pl na okładce płyty i wszelkich materiałach promocyjnych.

Więcej informacji na temat patronatów znajdziesz tutaj oraz w regulaminie Hip-Hop.pl dostępnym na tej stronie.

W przypadku odrzucenia prośby objęcia przez Portal patronatu nad płytą, Redakcja Hip-Hop.pl nie jest zobowiązana do podania przyczyny. Wewnętrzne opinie i recenzje nie są udostępniane.

 • Co muszę zrobić aby uzyskać status imprezy patronowanej przez Hip-Hop.pl?
 

Aby uzyskać status imprezy patronowanej przez Hip-Hop.pl należy w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem i ofertą patronacką dostępną na tej stronie.

Następnie należny przesłać na e-mail redakcja@hip-hop.pl opis imprezy, line up, listę innych patronatów, informacje o sprzedaży biletów oraz ewentualne plakat do akceptacji.

Decyzja o przyznaniu patronatu oraz szczegóły zostaną podane i ustalone mailowo.

 • Czy sponsorujecie imprezy lub płyty?
 

Nie zajmujemy sie sponsorowaniem imprez i płyt. Nasze działania obejmują promocję płyty lub imprezy np. poprzez patronat medialny.

 • Robię koncert, jak go wypromować?
 

Promocja koncertów w Hip-Hop.pl:

Zapraszamy wszystkich promotorów, organizatorów, producentów, managerów... do promowania swoich produkcji poprzez Hip-Hop.pl. Hip-Hop.pl jest świetnym miejscem aby promować koncerty lub inne wydarzenia masowe. Strona Hip-Hop.pl jest obecnie największą produkcją Hip-Hop'ową w internecie. Przez promocję wydarzeń rozumiemy:

- Umieszczenie wyczerpującej informacji wraz z newsem na pierwszej stronie Hip-Hop.pl w dziale 'Kalendarium imprez', z możliwością stałej aktualizacji.

- Umieszczenie buttona "Sprawdź te balangę" na lewej stronie menu. Button ten jest wyświetlany na każdej podstronie Hip-Hop.pl. Oczywiście button jest odnośnikiem do strony o koncercie

- Zamieszczenia banneru na górze strony

- Umieszczenie biografii, informacji, wywiadu o artyście w bazie wykonawców Hip-Hop.pl.

- Udostępnienie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów. System ten pozwala także na wysłanie dowolnej ilości informacji przez organizatora do osób, które zamówiły bilet. Przed koncertem organizator otrzymuje alfabetycznie posortowany spis osób, które zamówiły bilet.

- Udostępnienie systemu do zorganizowania konkursu biletowego

- Zamieszczenie jingla lub wideo zapowiedzi.

UWAGA. Część z powyższych opcji jest możliwa tylko w przypadku objęcia przez Hip-Hop.pl patronatu medialnego nad daną imprezą.

Reasumując - Hip-Hop.pl to największe medium reklamowe w polskim i wschodnioeuropejskim Hip-Hop'ie. Nasza skuteczność, tradycja i profesjonalizm świadczą dodatkowo na naszą korzyść. Reklama na Hip-Hop.pl może być porównywana z reklamą we wszystkich gazetach papierowych i plakatach razem wziętych. Dodatkowo Hip-Hop.pl to także świetna okazja aby przybliżyć wykonawcę.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani promowaniem swojego koncertu poprzez Hip-Hop.pl to proszę napisać do nas na adres: redakcja@hip-hop.pl

 • W jaki sposób mogę wypromować swoją płytę na Hip-Hop.pl?
 

Udostępniliśmy wykonawcom i wytwórniom cały szereg narzędzi do promowania własnej muzyki:

- zamieszczanie plików mp3 (singli/ promomixu/ całych albumów itd.)

- zamieszczanie newsów (zapowiedzi płyty/ tracklisty/ o premierze itd.)

- zamieszczanie newsów imprezowych

- zamieszczanie artykułów (wywiadów/ biografii/ recenzji itd.)

- zamieszczanie fotorelacji (z planu teledysku/ sesji zdjęciowych itd.)

- konkurs płytowy

Hip-Hop.pl © 2000-2019 • kontakt • redakcjareklamamateriały promocyjneFAQ, pomoc i zasadyPolityka Cookies