Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl Ľ

wizytůwka - Raf7

 Raf7 rap graffiti breakdance video Raf7, 31 lat, Raf7.hip-hop.pl
£omŅyniak aktualnie mieszkajĪcy w GdaŮsku."Przyjemne z poŅytecznym to sukces odwieczny, bez obawy ja jestem bezpieczny..." - Mag Magik I"Czasami mam ochotÍ i∂ś, nie patrześ za siebie, nie wracaś, nie czuś nic i nic nie wiedzieś..." - Pih"Sam juŅ nie ...
Raf7 - For Your And For Our Freedom - Muzyka do filmu rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, wytwůrnia nieznana, Soundtrack)
Album zawiera muzykÍ, którĪ zrobi≥em do dokumentalnego filmu mojego brata o historii Polski, pt. "For Your And For Our Freedom", który bÍdzie moŅna obejrześ na poczĪtku maja 2008 roku. Film jest w jÍzyku angielskim.

SĪ tu 3 moje kompozycje uŅyte w filmie, jedna pierwotna wersja i dodatkowy utwór, nieuŅyty w filmie, ale zrobiony z my∂lĪ o nim.
 • 1.Swedish Deluge
 • 2.Invasion/Slaughtering Of Jews
 • 3.New Pope, New Hope
 • 4.New Pope, New Hope (Original Version)
 • 5.Honor & Sacrifice (Bonus)
 
Raf7 - Podk≥ady rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, wytwůrnia nieznana)
 • 01.Raf7 - Piano011 (Demo)
 • 02.Raf7 - Syntetyczny (Demo)
 • 03.Raf7 - Happy Organs (Průbka)
 • 04.Raf7 - Alfa002Refleksja (Demo)
 • 05.Raf7 - Warm ;) (Průbka)
 • 06.Raf7 - Grudniowy (Battlebeat 2007)
 • 07.Raf7 - MocnyAle£agodny
 • 08.Raf7 - PsychoPiano
 • 09.Raf7 - Mocna Schiza (ZajÍty - Kaya)
 • 10.Raf7 - Beat 9 (ZajÍty - MC Blondi)
 • 11.Raf7 - Pe≥na Nadzieji (Dedykowane M.C.)
 • 12.Raf7 - beat 6 (ZajÍty - KRS)
 • 13.Raf7 - beat 5
 • 14.Raf7 - Hardcore Piano (Průbka) (ZajÍty - Afish)
 • 15.Raf7 - BojÍ SiÍ... (ZajÍty - Afish)
 • 16.Raf7 - Beat 13 (ZajÍty - Patreeze)
 • 17.Raf7 - Įelazny (Průbka) (ZajÍty - KRS)
 • 18.Raf7 - Na Skit
 • 19.Raf7 - Instrumentalny (ZajÍty - MLS)
 • 20.Raf7 - Instrumentalny 2
 • 21.Raf7 - Orion (ZajÍty - Afish)
 • 22.Raf7 - Piano007 (Průbka)
 • 23.Raf7 - Spokojna Gitara (Demo)
 • 24.Raf7 - Eksperyment Natury (ZajÍty - BaCy)
 • 25.Raf7 - Szalony Bit Na Skit (ZajÍty - Droopy)
 • 26.Raf7 - Podk≥ad 007 (ZajÍty - BLoNDI)
 • 27.Raf7 - Nienawi∂ś (ZajÍty - Kez)
 • 28.Raf7 - Elektroniczny (ZajÍty - MC Blondi)
 • 29.Raf7 - Uwaga - Mocna Elektronika (ZajÍty - MLS)
 • 30.Raf7 - Mroczne Pianinko (ZajÍty - Kaya)
 • 31.Raf7 - Elektroniczne Pianinko (ZajÍty - Afish)
 • 32.Raf7 - Pianinko
 • 33.Raf7 - Droga Do Nieba (ZajÍty - Kaya)
 • 34.Raf7 - Starra Gitarra (ZajÍty - Pietro)
 • 35.Raf7 - Elektroniczny 3
 • 36.Raf7 - Mocny001 (Průbka) (ZajÍty - Kez)
 • 37.Raf7 - Piano002 (Průbka)
 • 38.Raf7 - Szybki-PasjonatHH (Průbka) (ZajÍty - Afish)
 • 39.Raf7 - Piano003 (PrůbkaDemo) (ZajÍty - Droopy)
 • 40.Raf7 - Piano008 (Průbka)
 • 41.Raf7 - Kraina (Demo) (ZajÍty - Afish)
 • 42.Raf7 - Takie Co∂ - Gitarra
 • 43.Raf7 - Niespe≥niona Mi≥o∂ś (ZajÍty - Kez)
 • 44.Raf7 - Pomy∂l...
 • 45.Raf7 - Piano006
 • 46.Raf7 - Nieprzespane Noce... (ZajÍty - Kaya)
 • 47.Raf7 - Mocny005 (ZajÍty - Pietro)
 • 48.Raf7 - Nieprzespane Noce 002 (ZajÍty - Pietro)
 • 49.Raf7 - Psycha (ZajÍty - Afish)
 • 50.Raf7 - Rado∂śSmutekPrzemocStrach(Gwa≥t)Zajety-Kez
 • 51.Raf7 - Asian Beat (Demo)
 • 52.Raf7 - Nieprzespane Noce 003 (ZajÍty - Afish)
 • 53.Raf7 - Psychiczny... (ZajÍty - TeZeT)
 • 54.Raf7 - Spokojnie... (ZajÍty - Afish)
 • 55.Raf7 - Asian Beat 2
 • 56.Raf7 - Jazzowy001
 
Raf7 - Nowsze bity rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, Nielegal)
kilka nowszych
 • 1.Happy Organs
 • 2.Syntetyczny (Demo)
 • 3.Piano011
 • 4.Mocny008 (Průbka)
 • 5.PsychoA
 • 6.Ukryty Spokůj
 • 7.Mocny009 (Demo)
 
Raf7 - Cihy&Raf7 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, Nielegal)
Oto pierwsze podk≥ady na mój wspólny projekt z Cihym. Czekamy na chÍtnych do wspó≥pracy.
 • 1.Cihy&Raf7 - Stacja Kosmiczna
 • 2.Cihy&Raf7 - Jak Zebraś My∂li
 • 3.Cihy&Raf7 - G≥Íbia (NowaWersja)
 
Raf7 - XXX rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, Nielegal)
Podk≥ady na mój w≥asny projekt producencki, który ma wyj∂ś na poczĪtku 2008 roku.
 • 1.Raf7 - Ptaki ¶mierci (ZajÍty - Sznyta)