Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - Arkadiozdw

 Arkadiozdw rap graffiti breakdance video Arkadiozdw, 29 lat, arkadiozdw.hip-hop.pl
Arkadio - Fundament rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2016, wytwůrnia nieznana, Album)
 • 01.Wprowadzenie (prod. Fawola/Watzek)
 • 02.Tylko prawda + Damian SyjonFam + Dj Elison (prod. Fawola/Wat
 • 03.DziÍki + Dj Elison (prod. Folku)
 • 04.Studnia + Kinga Kielich (prod. Folku/Watzek)
 • 05.W oczach Boga + Miczu Ziomek (prod. Watzek/Micha≥ Ziomek)
 • 06.Decyzja (prod. Watzek)
 • 07.Chwiejne emocje (prod. Paul Cabbin)
 • 08.Nie usunÍ z≥a (prod. Watzek)
 • 09.Przedziwny doradca (prod. Watzek/Kacet)
 • 10.Superstrawny syn (prod. Watzek)
 • 11.Dla kogo Ņyjesz? + Stanis≥aw Sojka + Dj Elison (prod. Watz
 • 12.O tyle, o ile + Frenchman (prod. Potok/Watzek)
 • 13.Rozliczenie (prod. Arkadio)
 • 14.Per≥a (prod. Folku)
 • 15.Cel + Dj Dugi (prod. Folku)
 • 16.Analiza dnia + Dj Oidakra (prod. Paul Cabbin)
 • 17.Dystans + Dj Oidakra (prod. Watzek)
 • 18.Plany 2 + Dj Oidakra (prod. .../Watzek)
 • 19.Raduj siÍ + SĪdecki Chůr Gospel (prod. Watzek)
 • 20.ReasumujĪc (prod. Folku)
 
Arkadio - Růb to co kochasz rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.50 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2013, wytwůrnia nieznana, Album)
P≥yta jest czÍ∂ciĪ i owocem akcji Růb to, co kochasz (www.robtocokochasz.pl)

To juŅ czwarta p≥yta w dorobku m≥odego artysty. Teksty můwiĪ o talentach, pasji i trudach na drodze realizacji siebie. RůŅnorodna muzycznie, przemawia wieloma g≥osami, dotykajĪc tego, co najbardziej boli w Ņyciu, inspiruje do Ņycia pe≥niĪ.

Utwory "PrzeŅywaj Ņycie", "Czemu to Ņycie CiÍ tak mÍczy" můwiĪ o waŅnych pytaniach, ktůre trapiĪ kaŅdego z nas, kiedy zastanawiamy siÍ nad sensem codzienno∂ci. Trafne uwagi, dosadne stwierdzenia i dawka humoru powodujĪ, Ņe przes≥anie ca≥ej p≥yty trafia do serca s≥uchacza, zw≥aszcza m≥odego, ktůry szuka swojej drogi w Ņyciu.

Arkadio, dok≥adnie tak jak tytu≥ jednej z piosenek, jara siÍ kaŅdĪ chwilĪ i tym w≥a∂nie chce zaraziś swoich s≥uchaczy. Oryginalne Intro w wykonaniu 3- letniego Maciusia to tylko jeden z wielu smaczkůw p≥yty, ktůra emanuje optymizmem.

Muzyczna strona p≥yty to zaskoczenie dla fanůw hip-hopu. W kilku utworach Arkadio wybiega poza granicÍ rapu. Przedstawia swoje umiejÍtno∂ci w klimatach reggae, dubstep i jazz.

Bogactwem p≥yty sĪ takŅe wyjĪtkowi go∂cie: Darek Malejonek (Meleo Reggae Rockers), Wigor (MOR W.A.), Frenchman i Harfa (AK 77), Kinga Kielich i inni.

ProdukcjĪ zajÍli siÍ: Fawola, Potok, £ukasz Duplaga, Bystry i ACE. Na gramofonach: DJ Danek, DJ Ensou i Arkadio.

P≥yta i koszulki zwiĪzane z akcjĪ do nabycia na www.wiecejinspiracji.pl
 • 01.Intro (ft Maciu∂ Kozubski) [prod Sorry]
 • 02.BĪdľmy ludľmi [prod Bystry]
 • 03.Nie Ņyś byle przeŅyś (ft Wigor - Mor WA) [prod Fawola] (03:11)
 • 04.Jaram siÍ kaŅdĪ chwilĪ (ft Kinga Kielich) [prod Sorry] (03:15)
 • 05.Pytanie [prod ACE]
 • 06.PrzeŅywaj Ņycie [prod Potok]
 • 07.Sens (ft Roju) [prod Fawola]
 • 08.Fundament (ft Kailu, Fawola, Olek - Inspiromani)
 • 09.Nie jeste∂ sam [prod Potok]
 • 10.JadÍ 140 (ft Frenchman, Harfa) [prod Potok]
 • 11.Stres [prod Fawola, scratch DJ Ensou]
 • 12.Spadam na dno (ft Peus) [prod Fawola, scratch Arkadio]
 • 13.WyciĪgnÍli∂my wnioski (ft EMPE, MentoR) [prod Fawola]
 • 14.Czemu to Ņycie CiÍ tak mÍczy [prod Fawola]
 • 15.Tu i teraz (ft Klaudia Le∂niak) [prod Potok]
 • 16.Po co tak biegniesz (ft Klaudia Le∂niak) [prod Fawola]
 • 17.Angelika i Majka [prod Fawola]
 • 18.Co∂ wiÍcej (ft Maleo Reggae Rockers) [prod Sorry]
 • 19.Rozwůj (ft Ziom) [prod Fawola]
 • 20.Mam zajoba (ft Hiob) [prod Fawola]
 
Arkadio - Najlepsze przed nami rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, MO-REcords, Album)
Chcia≥bym mieś firmÍ, no ale za co; z≥oŅy≥bym wniosek, ale i tak dotacji nie dadzĪ. Znacie to? Arkadio rapuje o tym, co nas boli, trafia w sedno. Najnowsza p≥yta "Najlepsze przed nami" ma premierÍ juŅ jutro, 1 paľdziernika. Promomix moŅna zobaczyś tutaj.

P≥ytÍ poleca Tomasz Adamek. Na p≥ycie us≥yszymy takŅe Frenchmana i Normano. Przekazy prosto z serca ubrane zosta≥y w bity Frenchmana, Nikoli Ko≥odziejczyka, Fawoli, £ukasza Duplagi czy Potoka. MoŅna pos≥uchaś takŅe utworůw bonusowych przeznaczonych na kaŅdĪ porÍ dnia. P≥ytÍ promuje utwůr po∂wiÍcony Tomkowi Adamkowi, a teledysk moŅecie oglĪdaś tutaj.

Do nabycia
w internecie i na stronie wydawcy www.mo-records.pl
 • Promomix:Arkadio - Najlepsze przed nami (05:33)
 • 01.Arkadio - Intro
 • 02.Arkadio - Kogo jara taka wiara
 • 03.Arkadio - Droga gwa≥townika
 • 04.Arkadio - Prawdziwy sukces - Tomasz Adamek
 • 05.Arkadio - Talent
 • 06.Arkadio - Ile znakůw (feat. Frenchman)
 • 07.Arkadio - Ryzyko
 • 08.Arkadio - Ale
 • 09.Arkadio - Najlepsze przed nami
 • 10.Arkadio - Nicky Cruz
 • 11.Arkadio - Ten sam cel
 • 12.Arkadio - Rap jest dla wszystkich
 • 13.Arkadio - Na zewnĪtrz
 • 14.Arkadio - Brian Welch
 • 15.Arkadio - Nieraz to nie takie proste (feat. Normano)
 • 16.Arkadio - Z g≥Íbi serca
 • 17.Arkadio - Z rana - Po co w ogůle wstajesz
 • 18.Arkadio - Przed po≥udniem - Nie byle przepchnĪś nudnie
 • 19.Arkadio - Po obiedzie - Kryzys dnia
 • 20.Arkadio - Po po≥udniu - Rozwijasz siÍ czy zwijasz
 • 21.Arkadio - Przed snem - Dzi∂ mogÍ spaś spokojnie
 • 22.Arkadio - W nocy - Jeste∂ wolny
 
Arkadio - Nikt Nigdy rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 3.50 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, MO-REcords, Album)
P≥yta "Nikt Nigdy" Arkadio - jest juŅ dostÍpna!

SkĪd taki tytu≥ ? "Nikt nigdy nie mia≥ takiej misji jak ja, a ta p≥yta jest zalĪŅkiem jej wype≥nienia." - t≥umaczy Arkadio.

JuŅ teraz, na stronie www.mo-records.pl masz moŅliwo∂ś legalnego ∂ciĪgniÍcia, oraz kupna p≥yty.
 • 01.01.Intro
 • 02.02.Mam Do∂ś
 • 03.03.Nikt Nigdy
 • 04.04.Nie Owijam W Bawe≥ne
 • 05.05.Bujaj W Ob≥okach
 • 06.06.To ¶wiat Nas Gubi
 • 07.07.ZDW 2
 • 08.08.Skit
 • 09.09.Nie Zadzieraj
 • 10.10.Mam Sposobůw Mase
 • 11.11.Wstawaj
 • 12.12.Co By SiÍ Nie Dzia≥o
 • 13.13.Plany
 • 14.14.Outro (00:39)
 • 15.15.Kuba Tokarz(bonus track)
 
Arkadio - Nikt Nigdy rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, MO-REcords, Singiel)
 • Promomix:Arkadio - Nie Owijam W Bawe≥ne
 
arkadiozdw - Golden Team rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, MO-REcords, Singiel)
Utwůr dla klubu bokserskiego "Golden Team" w Nowym SĪczu.
 • 1.Arkadio -Golden Team (02:20)
 
arkadiozdw - Arkadio - Zdolny Do Wszystkiego rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, Nielegal)
Pierwsza solowa p≥yta. Premiera 31 sierpieŮ. Informacje na temat p≥yty:

Bity: Fawola, Ziom, Eslipa, Daku, Paradox, Potok
Scretch: Dj Pizgaś Trzeba
AranŅ: Ziom, Potok
Mastering: Webster (Zion Studio)
Projekt ok≥adki: Potok
Zwrotki go∂cinne: Shot, Paradox, Malik, Ziom, Daku, Roju, Enwuzet, Buczo, Stamir
Kobiety: Klaudia, Justynka
Nagrywki w: ZiomDomStudio i NS Studio
 • 01.01. Intro (prod. Ziom) (03:50)
 • 02.02. Dwie drogi + Justyna (prod. Daku) (06:26)
 • 03.03. A ja my∂le tak! (prod. Fawola) (05:11)
 • 04.04. Co jest z wami? (prod. Ogůr) (05:56)
 • 05.05. Po co? + Shot, Paradox (prod. Paradox) (05:02)
 • 06.06. Ogarnij w ca≥o∂ś + Malik (prod. Fawola) (09:02)
 • 07.07. By≥e∂ szukaś pracy? (prod. Daku) (05:28)
 • 08.08. Skit 1 (prod. Fawola) (02:29)
 • 09.09. Czy warto? (prod. Potok) (05:38)
 • 10.10. Růb co chcesz + Klaudia (prod. Eslipa/Ziom) (05:02)
 • 11.11. Jak Ņyjesz? + Klaudia, Ziom (prod. Ziom) (06:35)
 • 12.12. Funk (prod. Fawola) (07:22)
 • 13.13. Nie przestaniemy + Daku (prod. Daku) (05:15)
 • 14.14. Zdolny do wszystkiego (prod. Fawola) (01:59)
 • 15.15. 60 wersůw (prod. Ziom) (06:18)
 • 16.16. Įenada + Roju (prod. Daku) (02:19)
 • 17.17. Skit 2 (prod. Fawola) (01:33)
 • 18.18. Talenty + Enwuzet (prod. Eslipa/Ziom) (02:04)
 • 19.19. Tocze walke + Departament (prod. Fawola) (02:53)
 • 20.20. Nie wypada + Malik (prod. Daku) (06:10)
 • 21.21. Dzieki (prod. Fawola) (07:12)
 • 22.22. Outro (prod. Fawola) (01:47)